Потребно је унапредити механизме коришћења средстава из покрајинских фондова и информисати крајње кориснике

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић отворили су данас конференцију „Унапређење механизама коришћења средстава из покрајинских извора финансирања“, која је одржана у Скупштини АП Војводине.

Како је овом приликом рекао секретар Бјелић циљ конференције је да се информишу крајњи корисници из локалних самоуправа, а то су привредници и пољопривредници, и да се на адекватан начин обезбеди квалитетан проток информација.
– Анализом стања дошли смо до сазнања да крајњи корисници нису довољно информисани, те смо овом конференцијом желели да дамо иницијални инпулс. Локалне самоуправе могу морају да се окрену екстерним изворима финансирања путем европских фондова, и да улажу у развојне пројекте, а Покрајинска влада ће им у томе пружити подршку. Развој се дешава на локалном нивоу, те представници локалних самоуправа морају да раде на ефикасности и ефективности – рекао је покрајински секретар Огњен Бјелић.
По његовим речима фали хоризонтална повезаност на локалном нивоу, између локалних актера, односно локалних самоуправа, привредних субјеката, малих и средњих предузећа, канцеларија за локални економски развој и пољопривредника.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић је истакао је рекао да је намера ресорног секретаријата да се побољша координација између покрајинских органа и да би систем мера подршке био ефикаснији, јер смо сви у функцији даљег развоја Војводине, а да локалне самоуправе морају у томе да буду активни партнери.
– Крајњи циљ је јединствена аграрна политика, јер од укупног фонда закупа државног пољопривредног земљишта 40 одсто иде локалним самоуправама, а то су значајна финансијска средства и неопходно је да она буду у функцији даљег развоја пољопривреде – рекао је секретар Вук Радојевић.

Секретар Радојевић је напоменуо да је ребалансом буџета предвиђено 300 милиона динара за водоводне и канализационе мреже, а позвао је локалне самоуправе да понуде пројекте везане за пошумљавање за које ресорни секретаријат има обезбеђена средства, и додао да је један од приоритета и уклањање дивљих депонија са државног пољопривредног и грађевинског земљишта.

Како је овом приликом нагласио Радојевић, ресорни секретаријат са Министарством пољопривреде ради на конципирању аграрних мера за следећу годину, те да у наредном периоду предствоји припрема за конкурисање за ИПАРД програм који Србији ставља на располагање 175 милиона евра.

Секретар Радојевић је истакао да секретаријат учествује у пројекту изградње 11 регионалних ходросистема за наводњавање, а вредност тог пројекта je око милијарду и 300 милиона динара.
Директори Развојног фонда АПВ Горан Савић, Покрајинског фонда за развој пољопривреде Александар Богдановић и Гаранцијског фонда Војводине Ђорђе Раковић упознали су учеснике конференције са програмима подршке који ови фондови нуде.

Како је рекао директор Покрајинског фонда за развој пољопривреде Александар Богдановић, пољопривредним газдинствима и задругама треба омогућити да коришћењем буџетских средстава следећу годину учине годином развоја пољопривреде и да пољопривредници покрену прерађивачке капацитете изградњом нових силоса, хладњача и подземних складишта.
– Жеља нам је да олакшамо пољопривредницима и да им будемо сервис, који ће им омогућити да дођу до што повољнијих средстава које би уложили у даљи развој – рекао је директор Александар Богдановић.