Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама у оквиру израде плана развоја ап војводине 2022-2030. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕМАТСКИМ РАДНИМ ГРУПАМА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНЕ

 

Како би се осигурала транспарентност процеса израде Плана развоја АП Војводине и омогућило учешће што већег броја заинтересованих страна,

Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године упућује

Ј А В Н И  П О З И В
организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним група
Рок за подношење пријава траје од 18. новембра до 25. новембра 2021. године.

Пријаве са пропратном документацијом (из тачке IV Јавног позива) подносе се искључиво електронским путем на адресу info@planrazvojaapv.rs са напоменом „Подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: