Јачање институционалне подршке равномерном регионалном и локалном економском развоју Војводине

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, рекао је да је након преузимања дужности покрајинског секретара, кроз ситуациону анализу у самом секретаријату, и институцијама које су у надлежности ресорног секретаријата, извршена анализа које ће дати јасну слику о полазној тачки и на основу које ће се креирати даљи кораци.

– Додавањем регионалног развоја, као и надлежности које проистичу из тога, самом секретаријату смо обезбедили логичку целину, где смо заокружили циклус кроз који ћемо ефикасније сагледавати ситуацију и правовремено реаговати на пољу свеукупног развоја АП Војводине, а све у правцу реализације јасно постављеног циља испред свих нас. То је на првом месту повећање животног стандарда свих грађана Војводине – истакао је секретар Бјелић.

Како је нагласио секретар Бјелић, међурегионална сарадња ће бити у функцији стварања нових партнерстава и неговања односа који су већ успостављени, а све у циљу размене искустава са партнерима из иностранства, као и узајамног преношења примера добре праксе.

– Оно што нас сигурно очекује у наредном периоду, што се тиче рада и надлежности самог секретаријата, јесте интензивирање сарадње са свим институцијама које су у нашем делокругу рада – најавио је Огњен Бјелић.

Као што је у експозеу навео председник Покрајинске владе Игор Мировић, наредни период ће обележити окупљање око пројеката, као и њихова припрема и реализација. Како бисмо ојачали институционалну подршку равномерном регионалном и локалном економском развоју АП Војводине биће формирана нова Развојна агенција Војводине која ће преузети улогу у области, стратешког планирања, подстицаја за економски развој, привлачења страних и домаћих инвестиција и отварања нових радних места.

– Важно је нагласити да ћемо у наредном периоду инсистирати на повећању ефикасности и ефективности рада локалних самоуправа на територији АП Војводине и њихових Канцеларија за локални економски развој на пољу припреме пројеката. У складу са финансијским могућностима ћемо подржавати локалне иницијативе које су добро осмишљене, а све у складу са стандардима и критеријумима који ће бити дефинисани у наредном периоду – нагласио је секретар Бјелић.

По његовој оцени, логика локалног и регионалног развоја каже да је боље уложити средства у припрему десет пројеката, него у реализацију једног. Све то ће пратити логистичка помоћ и асистенција ресорног секретаријата.

Секретар Бјелић је додао да се то односи и на покрајински ниво, односно на покрајинску администрацију, где ће се инсистирати на континуираној припреми пројеката и обезбеђивање средстава из екстерних извора за њихову реализацију.