Избор консултантске куће за израду средњoрочних планова јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  покренуо је отворени поступак јавне набавке, број 0001/2022

Избор консултантске куће за израду средњoрочних планова јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине

 

Рок за доставу понуда: 17.03.2022.године

 

Потребна документација може се преузети са Портала јавних набавки

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/70841