Војводини одобрено пет ИПА пројеката

Покрајински секретари за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локану самоуправу Огњен Бјелић и секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић саопштили су на данашњој конференцији за новинаре, у Покрајинској влади да је, у оквиру Стратешког позива INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у вредности од преко 28 милиона евра, Војводини одобрено свих пет поднетих великих, стратешких пројеката.

Како је истакнуто, реализација ових пројеката третира три приоритета, и то: унапређење прекограничног управљања водама и система управљања ризиком, смањивање уских грла у прекограничном саобраћају, и стимулисање сарадње у области туризма и културне баштине.

„Путем Стратешког позива за прикупљање предлога пројеката у оквиру Интеррег-ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија, ми смо аплицирали са пет пројеката и након формалне и квалитативне процене Заједничког надзорног одбора, свих пет пројеката је одобрено. Укупна ИПА донација за обе земље износи преко 24 милиона еура, што уз 15 одсто учешћа износи преко 28.400.000 еура“, рекао је секретар Бјелић и додао да од тога око 14 милиона еура је за Мађарску, а преко 10 милиона еура ИПА донације иде Србији.

Према његовим речима, за пројекат „Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима“ укупно је одобрено преко 5.900.000 еура, плус 15 посто учешћа, за пројекат „Комплексно унапређивање водопривредних подручја канала Баја–Бездан“, одобрено је преко 7 милион еура, уз 15 посто учешћа, затим за пројекат железнице на деоници Суботица-Баја преко 3 милиона еура, уз 15 посто учешћа, затим за пројекат „Развој прекограничног пута Кибекхаза (ХУ) – Рабе (СРБ)“, преко 4,5 милиона еура уз 15 посто учешћа, и за пројекат „Разнобојна сарадња“ из области туризма и културне баштине преко 3 милиона еура ИПА подршке.

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић, говорећи о пројекту железнице на деоници Суботица-Баја, за коју ће бити израђена пројектно-техничка документација, истакао је да је ово основ за изградњу овог железничког правца за пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја, где је водећи партнер Покрајински секретаријат на чијем је челу, а партнер из Мађарске Еврорегионална агенција за развој ДКМТ.

„Вишеструка је важност овог пројекат, од повезивања две луке, до растерећења путне, друмске мреже, али и еколошки значај, поред економске компоненте“, рекао је секретар Грбић и додао да се може очекивати да ова документација буде припремљена у наредна два месеца.

О значају одобреног пројекта из области водопривреде, в.д. директора ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић истакао је да су на пројекту „Комплексно унапређивање водопривредних подручја канала Баја–Бездан“ главне активности усмерене на реконструкцију и санацију преводнице Бездан и уставе Шебешфок, те да је овај пројекат, у вредности од преко 7 милиона еура ИПА доанције, плус 15 посто сопственог учешћа, од огромног значаја за хидросистем, као и за пловидбу, ревитализацију пловних путева, затим и за одбрану од поплава, али и да, како је рекао Врнџић,пројекат носи у себи једнако значај за туризам и културну баштину.