Запослени

Запослени у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 • Александар Софић – покрајински секретар
  aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 (0)21 487 4586
  факс: +381 (0)21 456 060

 

 • Радивој Парошки – заменик секретара
  radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 (0)21 487 48 94
  факс: +381 (0)21 456 952
 • Дарко Миланковић – подсекретар покрајинског секретаријата
  darko.milankovic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 (0)21 487 45 45


Сектор за регионални развој и пројекте


Одсек за пројекте

 

Одсек за регионални развој

 


Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције


 

Одсек за међурегионалну сарадњу

 

Одсек за европске интеграције

 


Сектор за локалну самоуправу и правна питања


 

Одсек за локалну самоуправу

 

Одсек за људске ресурсе

 


Одељење за опште послове