Запослени

 

Запослени у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

  • Александар Софић – покрајински секретар aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs Тел: +381 (0)21 487 4586 Факс: +381 (0)21 456 060
  • Радивој Парошки – заменик секретара radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs Тел: +381 (0)21 487 48 94 Факс: +381 (0)21 456 952
  • Дарко Чутурић – подсекретар покрајинског секретаријата darko.cuturic@vojvodina.gov.rs Тел.: +381 (0)21 487 45 45

Сектор за регионални развој и пројекте


Одсек за пројекте

Одсек за регионални развој


Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције


Одсек за међурегионалну сарадњу

Одсек за европске интеграције


Сектор за локалну самоуправу и правна питања


Одсек за локалну самоуправу

Одсек за људске ресурсе

  • Александар Прекодравац, самостални саветник – шеф одсека aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs +381 (0)21 487 4824
  • Миливој Цвјетан, саветник – мировање радног односа

 


Одељење за опште послове