Запослени

Запослени у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 • Огњен Бјелић – покрајински секретар
  ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 (0)21 487 4586
  факс: +381 (0)21 456 060
 • др Горан Иванчевић – заменик покрајинског секретара
  goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 (0)21 487 48 94
  факс: +381 (0)21 456 060
 • Небојша Војновић – подсекретар
  nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
  тел.: +381 (0)21 487 45 86
  факс: +381 (0)21 456 274

Сектор за регионални развој и пројекте


 • помоћник покрајинског секретара

Одсек за пројекте

 

Одсек за регионални развој

 


Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције


 • Дракулић Небојша, помоћник покрајинског секретара
  nebojsa.drakulic@vojvodina.gov.rs
  Tel.: +381 (0)21 487 4207
  Faks: +381 (0)21 456 274

 

Одсек за међурегионалну сарадњу

 

Одсек за европске интеграције

 


Сектор за локалну самоуправу и правна питања


 

Одсек за локалну самоуправу

 

Одсек за људске ресурсе

 


Одељење за опште послове