Упутства за реализацију пројеката

Спецификација трошкова у извештају

Спецификација трошкова у извештају локалне самоуправе

Упутство за наративно и финансијско извештавање

Водич за визуелни идентитет пројекта

Образац наративног извештаја

Образац наративног извештаја за реализацију ПТД – 2021

Спецификација трошкова за ПТД – 2021