Пројекат о смањењу катастрофа презентован и у Босни и Херцеговини

Завршна конференција у оквиру реализације пројекта „Смањење катастрофа, стандардизовање анализа опасности и процене ризика – DR SHARE“ одржана је 21. јуна 2017. године у Орашју, Босна и Херцеговина, а пројекат су промовисали партнери из три државе – Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.

Помоћник секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Јован Подрашчанин је овом приликом нагласио да је препознат све већи значај прекограничне сарадње, као развојног правца савремене Европе и изразио уверење да је циљ смањење разлике у економском развоју и квалитету живота, и са друге стране чување свих оне специфичности које осећамо као наше богатство.

– Потреба за сарадњом са најближим комшијама је посебно наглашена када су у питању елементарне непогоде, те нас овај пројекат ближе упућује на разумевање ризика које могу имати прекограничне последице, те указује на неопходност сарадње у управљању ризицима и правовременом реаговању у ванредним ситуацијама – оценио је Подрашчанин.

Он је нагласио да је коришћење ИТ алата развијеног у оквиру пројекта, као помоћи у управљању ванредним ситуацијама, омогућиће нам бржу процену степена елементарне непогоде, те адекватну процену расположивих снага цивилне заштите поједине партнерске државе којом би систем требало да одговори на одређену елементарну непогоду, а све у циљу смањења потенцијалне штете на најмању могућу меру.

– Овим пројектом смо стандардизовали расположиве податке, што ће свакако омогућити њихову бољу употребу и повећати спремност за реаговање у ванредним ситуацијама кроз активну сарадњу на локалном, регионалном и прекограничном нивоу. Прекогранична сарадња је кључна за изградњу заједничког европског простора и представља камен темељац европских интеграција јер нас зближава у решавању заједничких проблема кроз остваривање заједничких циљева – истакао је Јован Подрашчанин на завршној конференција пројекта о смањењу катастрофа у Босни и Херцеговини.