(Српски) Одлука о избору пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине