Подсекретар Војновић поручио у Венецији да је Војводина заинтересована за пројекте развоја транспорта

Покрајински подсекретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић учествовао је на Завршној конференцији пројекта EASYCONNECTING у Венецији, од 21. до 24. септембра 2016. године, где је Војводина препозната као стратешки партнер за развој трансевропских и интермодалних коридора, чиме се ствара основа за унапређење транспортног система АП Војводине у погледу инфраструктуре и услуга.

„Покрајинска влада следи стратешке документе развоја транспорта и логистике на националном нивоу и истовремено вршимо њихову имплементацију на регионалном нивоу. Ми желимо да унапредимо место геостратешког лидера у региону, искажемо предност партнерства и ослонца за пројекте утврђене стратегијом EASYCONNECTING-а и да искажемо жељу за учешћем у пројектима од значаја за развој траснпорта и логистике“, рекао је подсекретар Војновић на Завршној конференцији овог пројекта финансираног у оквиру ИПА Јадранског програма прекограничне сарадње.
Подсекретар Војновић је на крају истакао да је АП Војводина спремна да настави са учешћем у пројектима везаним за унапређење транспорта и логистике у оквиру партнерства формираног на EASYCONNECTINGпројекту.

На панел дискусији Завршне конференције учествовали су Карло Фортуна, директор међународних односа и развоја стратешке инфраструктуре у Регији Фрули Венеција Ђулија; Иван Курцоло, шеф заједничког техничког секретаријата Италија-Хрватска; Катарина Голи, представница словеначког Министарства инфраструктуре; Далибор Милошевић, генерални директор Министарства инфраструктуре Црне Горе; Нерејда Хока, директор CEETO за планирање транспорта и Пиеро Пелизари, контраадмирал Италијанске обалске страже.