Парошки и Јовановић о успостављању ефикасније електронске управе у јединицама локалне самоуправе

Заменик секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Радивоје Парошки састао се данас у Београду са директором Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаилом Јовановићем, са којим је разговарао о могућностима сарадње у процесу успостављања електронске управе у јединицама локалне самоуправе.

Парошки и Јовановић су се сагласили да ће у примени Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, која подразумева обaвезу локалних самоуправа да преузимају софтверска решења за управљање документима, велики значај имати ефикасна и конструктивна сарадња између републичких и покрајинских институција, с обзиром на то да ће овај процес пратити Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе.

„Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, између осталог, усмерен је на изградњу ефикасне и савремене локалне самоуправе и предлагање мера за модернизацију њеног рада. У складу са тим, у оквиру програмске активности Секретаријата, ове године је предвиђено и пружање подршке јединицама локалне самоуправе у Војводини, ради успостављања већег броја дигитализованих корисничких сервиса“, рекао је Парошки.

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу нагласио је да је Канцеларија спремна да пружи пуну подршку имплементирању ИТ система е-управе у локалним самоуправама у Војводини.
Законом у овој области је предвиђено да јединице локалне самоуправе послове електронске управе обављају преко Једниствене информационе комуникационе мреже те да се прикључивање на њу реализује подношењем захтева надлежном органу.

Састанку је присуствовао и подсекретар у Секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Дарко Миланковић.