Донета одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката

Донета Одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција

 

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је Одлуку о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција.

Ради јачања капацитета и улоге локалних заједница у процесу европских интеграција путем повећања степена разумевања и подршке процесу приступања Републике Србије Европској унији и подизања нивоа свести о утицају интеграција на свакодневни живот грађана, Покрајинска Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини од 3.469.372,00 динара.

Удружења регистрована у Републици Србији, којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Преузмите одлуку