Делегација Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у посети Покрајини Штајерској

Представницe Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Видосава Ендерић, помоћница покрајинског секретара и Наташа Недељковић, шефица Одсека за међурегионалну сарадњу, од 20. до 23.09.2021. године, посетиле су Грац, где су учествовале на првој радионици поводом реализације пројекта Европске уније, под називом Solico, као и на састанку с представницима Покрајине Штајерске, који је одржан 22.09.2021. године.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу један је од партнера на пројекту под називом Solico – укљученост и улога јавних органа власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛИдарност – учење из искуства пандемије болести изазване корона вирусом, у периоду од 01.05.2021. до 30.04.2023. године. Водећи партнер на пројекту јесте Покрајина Штајерска, а остали учесници су представници локалних јавних управа, регионалних власти, организација цивилног друштва, мреже локалних општина из земаља ЕУ и Западног Балкана.

На првој радионици одржаној у Грацу 21. септембра, тема је била „Која искуства смо стекли, шта смо научили из њих”, тако да су учесници имали прилику да поделе своја искуства и своју праксу за сва три нивоа управљања пандемијом – за национални, регионални и локални ниво. Циљ пројекта и радионица јесте међусобна размена искустава, могућност да партнери уче једни од других и да подржавају међусобну солидарност – као кључни концепт за управљање кризом.

Радионицу је отворио Хелмут Милер, представник здравственог система Покрајине Штајерске, који је изнео мере које је та покрајина предузела за време пандемије, као и њихову динамику у складу с кризом узрокованом пандемојом болести COVID-19. Изнета су и искуства у примени ИТ у доба пандемије, с циљем информисања становништва путем портала, веб-страница, мејлова и мобилних телефона. Наглашен је утицај пандемије на културу, спортске активности (са акцентом на развој бициклизма и скијања у Аустрији), као и на развој сарадње широм света. Дати су примери добре праксе на сва три нивоа управљања, ради превазилажења кризе изазване пандемијом, а волонтирање и активно учешће локалног становништва показало се као кључни фактор за подршку најугроженијим групама.

Другог дана посете Покрајини Штајерској одржан је састанак с представницима Одељења за културу, европска питања и спорт у оквиру администрације Владе Покрајине Штајерске, Стефаном Боргером, шефом одељења за европска и међународна питања и Гернотом Валтером, сарадником и координатором пројекта с фокусом на Западни Балкан. На састанку је наглашено задовољство обе стране међусобном сарадњом која ће бити институционализована потписивањем споразума о сарадњи почетком 2022. године.

Анализиране су бројне теме од обостраног интереса за покрајине, као што је сарадња у области културе, на пример, посебно имајући у виду позицију Новог Сада као европске престонице културе за 2022. годину. Такође, најављени су и бројни сусрети током ове и наредне године.

Закључено је да постоји обострани интерес за развој међурегионалне сарадње која је обновљена и интензивирана упркос утицају пандемије. Представници Покрајине Штајерске позвани су да учествују на Регионалном бизнис форуму, који ће се одржати у Новом Саду 25.11.2021. године, као и да буду гости 13.01.2022. године, на свечаном отварању поводом додељивања титуле европске престонице културе 2022. године Новом Саду.