конкурси

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за…

Позив за учешће на фото-конкурсу

Позив за учешће на фото-конкурсу 09. октобар 2017. ДКМТ Регионална развојна агенција Непрофитно јавно друштво позива Вас да поводом одржавања свечане скупштине ДКМТ која ће се одржати 21. новембра 2017.године у Новом Саду учествујете на фото- конкурсу под насловом „…

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине…

Конкурс за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за…

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног…

Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за…

Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим РРА

На основу члана 24.став 2., члана 38. став 2. члана 44. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014 и 37/2016:измена) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету…

Решење o додели средстава за суфинансирање организације манифестација и сусрета међународног карактера на територији АПВ

Решење o додели средстава за суфинансирање организације манифестација и сусрета међународног карактера на територији АПВ На основу Kонкурсa за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине, који је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну…

(Srpski) Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015.…

Додељена средства регионалним развојним агенцијама

Додељена средства регионалним развојним агенцијама На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020 у области управлјања пројектима, који је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао 11.…