Бјелић: Усмерити снаге на планирање, програмирање и реализацију пројеката

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић рекао је 24. јуна 2016. године, честитајући 37. годишњицу Департмана за индустријско инжињерство и менаџмент Факултета техничких наука у Новом Саду, да је Департман институција коју тек очекују изазови, и у правом тренутку је кренуо са припремом и едукацијом кадрова, како би одговорили изазовима тржишта.

– У нашем друштву нажалост још увек постоји незнање и неинформисаност, а то говорим са аспекта некога ко је претходне године провео у сфери локалног и регионалног развоја, и припреми и реализацији пројеката који су финансирани од стране Европске уније – нагласио је секретар Бјелић.

Како је истакао секретар Бјелић, у наредном периоду ће се радити на сарадњи са новосадским Универзитетом, највише на припреми пројеката, а основни циљ Покрајинске владе ће бити раст животног стандарда свих грађанки и грађана који живе у Војводини, кроз први стратешки циљ, а то је економски развој.

– Пракса је показала да имамо мали број припремљених пројеката, па у наредном периоду треба усмерити снаге на планирање, програмирање и припрему пројеката– оценио је Огњен Бјелић.

На прослави годишњице Департмана говорили су бројни професори и гости, истакнути су значајни постигнути резултати студената Факултета техничких наука, и додељена признања студентима, компанијама, школама и медијским кућама са којима факултет сарађује. Истакнути су и планови за будућност, као што је интензивирање сарадње са привредом и трансфери знања у пракси.