За локалне самоуправе у Војводини 47 милиона динара

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансирао је пројекте 28 локалних самоуправа у Војводини, на основу Конкурса о суфинансирању унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у Војводини у укупном износу од око 47 милиона динара. Конкурс је завршен 11. јула 2014. године, а право учешћа су имале локалне самоуправе са територије Војводине.

Средства су додељена ради унапређења јединица локалних самоуправа које ће допринети њиховим ефикасним управљањем и развојем и оснаживању локалних власти да би одговориле на захтеве које пред њих поставља приступање Европској унији.

Представници локалних смоуправа потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Средства су одобрена општинама и градовима (у динарима):

 1. Житиште 1.224.000
 2. Пландиште 1.220.000
 3. Сечањ 1.194.000
 4. Бачки Петровац 9.800.000
 5. Чока 1.215.300
 6. Ковачица 1.225.000
 7. Нова Црња 1.222.000
 8. Бела Црква 1.200.000
 9. Опово 1.200.000
 10. Ковин 1.225.000
 11. Темерин 992.000
 12. Сремска Митровица 6.125.000
 13. Нови Кнежевац 1.222.000
 14. Стара Пазова 1.225.000
 15. Зрењанин 1.224.000
 16. Нови Бечеј 1.200.000
 17. Кула 1.168.000
 18. Инђија 1.225.000
 19. Мали Иђош 1.224.000
 20. Апатин 1.225.000
 21. Бачка Топола 1.219.000
 22. Оџаци 1.119.500
 23. Ада 1.218.716
 24. Сомбор 1.225.000
 25. Кањижа 1.225.000
 26. Суботица 1.110.000
 27. Панчево 1.199.000
 28. Сента 1.225.000