Субвенције од 350 милиона динара за нова радна места у Војводини

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Огњен Бјелић, уручио је данас уговоре о субвенцијама вредне 350 милиона динара представницима 19 приватних предузећа по основу Конкураса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине.

Ресорни секретар Бјелић истакао је да Покрајинска влада ову меру развојне политике спроводи по први пут, у координацији са Развојном агенцијом Војводине, дефинишући тако јединствени приоритет из свог програма, а то је бржи привредн развој АП Војводине кроз отварање нових радних места.

Реализацијом инвестиционих пројеката у ових 19 компанија које су кроз систем бодовања издвојене као најликвидније и најуспешније, у наредном периоду –најкасније до три године, предвиђа се отварање око 790 нових радних места. Такође, ова радна места морају бити задржана од три до пет година након реализације пројекта, а исплаћена зарада за новозапослене раднике најмање 20 одсто виша у односу на минималну зараду у Републици Србији.

„Средства су обезбеђена првокласним банкарским гаранцијама, а реализација пројеката биће праћена од стране Развојне агенције на кварталном нивоу, док ће се годишње подносити извештај независног ревизора“, поручио је Бјелић, и најавио да ће секратаријат наредни конкурс расписати већ у јануару 2018. године.

Он је поновио да су опредељена средства усмеравана у складу са политиком равномерног регионалног развоја, на основну степена развијености локалне самоуправе у којој се реализује пројекат, бодовне листе и критеријума за оцену бизнис планова.

Готово све компаније су из реда производних делатности – метало-прерађивачки сектор, производња и прерада воћа и поврћа, текстилна индустрија, док се једина компанија из сектора услуга бави се информационим технологијама.