Додељена средства регионалним развојним агенцијама

Додељена средства регионалним развојним агенцијама

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 2014-2020 у области управлјања пројектима, који је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао 11. септембра 2015. године, донето је решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Одобрена средства у укупном износу од 7 милиона динара одобрена су Регионалној развојној агенцији Бачка 2 милиона динара, Регионалном центру за друштвено-економски развој Банат 2 милиона динара, Регионалној развојној агенцији Срем 2 милиона динара и Регионалној развојној агенцији Панонрег милион динара.

Конкурс је расписан с цилјем јачања институционалних оквира и успоставлјање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

Решење можете погледати ОВДЕ.