конкурси

Стипендија за боравак студената у Берлину

Немачки Бундестаг у сарадњи са три универзитета у Берлину нуди стипендије високо-квалификованим и политички заинтересованим младим особама из земаља источне и југоисточне Европе. Младим људима из Србије пружа се могућност да у току петомесечног боравка у Немачкој у периоду од…

Додељења средства НАЛЕД-у за пројекат

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је средства Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за пројекат „Повољно пословно окружење као покретач развоја Војводине“ у оквиру Конкурса за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у…

Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист…

Одобрена средства за суфинансирање трошкова учешћа ЈЛС на сајму INVESTEXPO 2013

22. октобар 2013. – На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012 –пречишћени текст) и тачке 9. Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП Војводине…

Решење о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (СЛ. лист АПВ“, број 40/2012- пречишћен текст) и тачке 7. Јавног конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на…

Конкурс за суфинансирање учешћа локалних самоуправа на сајму INVESTEXPO

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број:40/2012-пречишћени текст) и члана 21. став 4,  и 24.  Покрајинске скупштинске   одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 39/2012…

Расписан кокурс за стипендије за стране уметнике у Штајерској

RONDO-STUDIOS – ARTIST IN RESIDENCE 2014 СТИПЕНДИЈЕ ПОКРАЈИНЕ ШТАЈЕРСКЕ У име Владе покрајине Штајерске, министар за културу dr Kristijan Buhman (Christian Buchmann) расписао је стипендију за младе уметнике, кустосе и теоретичаре на свим пољима савремене уметности за 2014. годину. Стипендије…

Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012) и одељка ИВ.  тачка 7. Конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, покрајински секретар за…

Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2013. години

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл. лист АПВ 40/2012-пречишћен текст) и члана 8, 21, 24, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину (Сл. лист АПВ 39/2012), у складу са…