У Државном дата центру у Крагујевцу почела обука за имплементацију еУправе у општинама АП Војводине

Представници 14 градова и општина АП Војводине данас су посетили Државни дата центар у Крагујевцу у циљу припреме за даљу имплементацију услуга еУправе на локалу, у складу са заједничком иницијативом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Канцеларије за ИТ и еУправу из Београда.

Обуке и обилазак Државног дата центра организовани су за начелнике општинских управа, ИТ стручњаке и друга лица које ће бити задужена за послове администратора одељења у пријављеним локланим самоуправама.

„Наша политика заснована је на успостављању, остваривању и сталном развоју међурегионалне сарадње, али и развоју и унапређењу услуга које ЈЛС пружају својим грађанима, привредним субјектима и инвеститорима. Наш циљ је да у постојећем институционалном и административном оквиру запослени реализују висок ниво квалитета у пружању услуга како грађанима тако и привредницима. Имајући у виду постојеће дигитално окружење и значајни напредак наше земље у овој области, јер смо за кратко време избили у сам светски врх дигитализације државне управе, наш задатак је да наставимо са брзим и ефикасним развојем и увођењем нових електронских услуга. Увек ћемо бити подршка и пружаћемо стручну и материјалну помоћ у вашим намерама да побољшате услове живота грађана, да обезбедите добар пословни амбијент и имплементацију стратешког и планског развоја јединица локалне самоуправе”, истакао је заменик покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Радивој Парошки.

Представници војвођанских општина, данас су током једнодневне обуке најпре упознати са постојећим услугама еУправе у локалним самоуправама: еЗУП, еВртић еБеба, еГрађанин и јединствено управно место, те генерисањем услуга локалних сaмоуправа на порталу еУправа.

Тakoђе, опредељени представници општина присуствовали су предавањима о Уредби о канцеларијском пословању, отвореним подацима као и поступку смештања опреме и података у Државни дата центар и Јединствену ИКТ мрежу.

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу др Михаило Јовановић је истакао значај Државног дата центра који је отворен и пуштен у пробни рад у децембру прошле године као најсавременији објекат овог типа у региону, намењен чувању података и опреме.

У наредном периоду, у складу са епидемиолошким мерама, планиране су још две посте Државном дата центру у Крагујевцу чиме би обуку прошли представници свих 45 општина Војводине. Предавања држе стручњаци из Канцеларије за ИТ и Електронску управу из Београда.

Посети дата центра у Каргујевцу, присуствоваo je и подскеретар у секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локлану самоуправу Дарко Миланковић и представници Канцеларије за информационе технологије и Електронску управу.