План развоја АП Војводине од 2023. до 2030. године

 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

План развоја представља хијерархијски најважнији стратешки документ развоја до 2030. године. Приоритетни циљеви Плана развоја АП Војводине интегрисани су у четири правца: економски, друштвени и инфраструктурни развој, као и заштиту животне средине.

Циљ доношења покрајинске скупштинске одлуке о Плану развоја је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана у Војводини.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а процес израде је координирала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

План развоја АП Војводине усвајањем у Скупштини Војводине постаo је пуноважан и обавезујући документ за покрајинску управу и локалну самоуправу.

 

Документ можете преузети овде