Потписана документа о сарадњи

Аустрија

 • ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Покрајине Штајерске (Република Аустрија), закључене 08.06.2022. године у Новом Саду;
  Преузмите докуменат

Белорусија

БиХ

 • Протокол о сарадњи АП ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 22.септембар 2017. године;
  Преузмите докуменат
 • Анекс I Протокола о сарадњи између АПВ и РС, 22.септембар 2017. године
  Преузмите докуменат
 • А Н Е К С  II Протокола о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Републике Српске, од 22.09.2017. године са Анексом I од 22.09.2017. године, потписан у Новом Саду 6.6.2019. године
  Преузмите докуменат
 • СПОРАЗУМ О  САРАДЊИ  О ЗАЈЕДНИЧКИМ НАСТУПИМА НА САЈАМСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА, 24.10.2019. године
  Преузмите документ
 • Тузлански кантон (Протокол о сарадњи), 21. јануар 2014. године;
  Преузмите документ
 • Зеничко-добојски кантон (Протокол о сарадњи), 17. маја 2005. године;
  Преузмите документ

Египат

 • ПИСМО О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ И РАЗВИЈАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГУВЕРНАТA АЛЕКСАНДРИЈЕ (АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПАТ), закључено у Александрији 23.05.2021. године
  Преузмите документ

Италија

 • МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ( РЕПУБЛИКА СРБИЈА ), закључен у Новом Саду, 24.11.2018. године;
  Преузмите документ
 • Протокол о сарадњи између Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија) и Региона Умбрија ( Република Италија), 19. јул 2014.
  Преузмите документ
 • Аутономна Регија Фриули Венеција Ђулија (Споразум о сарадњи), 13. март 2012. године;
  Преузмите документ
 • Аутономна Регија Фриули Венеција Ђулија (Протокол о сарадњи), потписан 17. априла 2003. године у Трсту, иновиран током прве половине 2007. године;
  Преузмите документ

Кина

 • Споразум о институционалној сарадњи између Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина), закључен 19. јуна 2020. године у Новом саду и Фуџоу.
  Преузмите документ
 • Споразум о пријатељским односима између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна Република Кина), 15. октобар 2020. године
  Преузмите документ
 • Писмо о намерама о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провицније Хебеј (Народна Република Кина), 05.07.2019. године у Новом Саду
  Преузмите документ
 • Споразум о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хајнан (Народна Република Кина), потписан у граду Боао, НР Кина, 29.03.2019. године
  Преузмите документ
 • Писмо о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и провинције Фуђијен (Народна Република Кина), потписан 24.12.2018.године у Новом Саду
  Преузмите документ
 • Меморандум о разумевању о јачању сарадње између Аутономне покрајине Војводине и Покрајине Хајнан, потписан у Новом Саду, 23.10.2018. године.
  Преузмите документ
 • Провинције Хајнан (Писмо о намерама о успостављању сарадње), 24. октобар 2016.;
  Преузмите документ
 • Провинција Гуангдонг (Споразум о успостављању пријатељских односа), 27. новембар 2012. године;
  Преузмите документ
 • Покрајина Хенан (Писмо о намерама о успостављању сарадње), 21. март 2011.;
  Преузмите документ
 • Провинција Гуангдонг (Меморандум о разумевању), 20. октобар 2011. године;
  Преузмите документ
 • Провинција Хунан (Оквирни споразум), 30. новембар 1996. године;
  Преузмите документ
 • Протоколарна забелешка о успостављању пријатељских односа између Социјалистичке Аутономне покрајине Војводине (СФРЈ) и Провинције Ји Лин (НР Кина), 15. октобар 1986. године;
  Преузмите документ

Мађарска

 • Уговор о оснивању мађарско-војвођанског Савета за економски развој у региону, 14. мај 2007. године;
  Преузмите документ

Немачка

 • Заједничка изјава о намерама о успостављању сарадње између Покрајинске владе – Аутономне покрајине Војводине и Покрајинске владе Покрајине Хесен, 26.11.2019.
  Преузмите документ
 • Заједничка изјава о намерама о сарадњи између Већа Дистрикта Штутгарт и Покрајинске владе – Аутономне покрајине Војводине, 01.08.2019. у Новом Саду
  Преузмите документ

Пољска

Румунија

 • ДЕКЛАРАЦИЈА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И РАЗВОЈА ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ ТИМИШ (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE (РЕПУБЛИКА СРБИЈА), 28.07.2019 године у Темишвару
  Преузмите документ
 • Споразум о сарадњи између Жупаније Арад ( Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), 24.11.2018. године
  Преузмите документ
 • Жупанија Караш-Северин (Споразум о сарадњи), мај 2004. године;
  Преузмите документ

Русија

 • Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске овласти (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Републике Србија), 28.11.2018. године;
  Преузмите документ
 • Влада Архангељске области (Споразум о трговинско-економској, научно технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи), мај 2018. године;
  Преузмите документ
  Протокол на основу Споразума између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научнотехнолошкој и друштвено-хуманистичкој сарадњи, са Планом активности за реализацију Споразума за 2019-2021. годину, закљученим у Архангелску 08.05.2019. године.
  Преузмите Протокол о сарадњи                                  Преузмите План активности

Словачка

Украјина

 • Споразум о сарадњи између Закарпатске државне администрације (Украјина) и Владе Аутономне покрајине Војводине, 30. октобар 2013.
  Преузмите документ
 • Кијевска област (Споразум о сарадњи), фебруар 2006. године;
  Преузмите документ

Француска

 • ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА О НАМЕРАМА  О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ (РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА), закључена у Новом Саду, 24.11.2018. године;
  Преузмите документ
 • Регион Бретања (Меморандум о разумевању),19. децембар 2011. године;
  Преузмите документ

Хрватска

Чешка

Остала потписана документа

 • Меморандум о разумевању културног конзорцијума Активаријум-у оквиру Еврорегиона ДКМТ,потписан у Араду, 18.05.2018. године
  Преузмите документ
 • Финална  Декларација, 4 Мотора Европе 2013, Нови Сад
  Преузмите документ
 • Заједничка изјава регија чланица „4 Мотора Европе” и АП Војводине, Нови Сад 2013
  Преузмите документ
 • Министарство националне економије Републике Мађарске (Меморандум о разумевању), 04. март 2011. године;
  Преузмите документ
 • Европски центар за синдикалну едукацију и развој демократског друштва (Протокол о сарадњи), 22. јануар 2010. године;
  Преузмите документ
 • ДКМТ – Уговор о оснивању Јавног друштва ДКМТ и  иновирани Протокол о регионалној сарадњи Дунав-Криш-Мориш-Тиса, 24. маја 2003. године;
  Преузмите документ
 • Споразум о оснивању Дунавског бироа, септембар 2003. године;
  Преузмите документ
 • ПИСМО О НАМЕРАМА O ПРИСТУПАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) САВЕЗУ АЛПЕ–ЈАДРАН, Грац, 06.10.2022. године
  Преузмите документ