Решење о изменама Решења о додели средстава по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 9. Конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о изменама Решења о додели средстава

по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији
и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине

I.

  1. Удружење рурални центар Сова-Ср. Митровица 250.000,00
  2. Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР-Јаша Томић 250.000,00
  3. Центар локалне демократије -Суботица 150.000,00
  4. Национална Алијанса за локални економски развој НАЛЕД-Београд 1.000.000,00
  5. Удружење грађана Војводина-AUTHENTIC Суботица 140.000,00
  6. Центaр за друштвену стабилност-Бегеч 100.000,00

Укупно: 1.890.00,00

Мења се укупан износ који се додељује на основу Јавног конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине број. 141-401-6231/2017-02-1 од 19.12.2017 године тако што износ под редним бр. 5. Корисника сада износи 140.000,00 динара, док се укупан износ од 2.000.000,00 динара мења и износи 1.890.000,00 динара.

III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Решење можете преузети ОВДЕ