Решење o додели средстава за суфинансирање организације манифестација и сусрета међународног карактера на територији АПВ

Решење o додели средстава за суфинансирање
организације манифестација и сусрета међународног
карактера на територији АПВ

На основу Kонкурсa за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине, који је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао 10. новембра 2016. године, донето је Решење о додели средстава за суфинансирање у износу од 1.000.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) у оквиру Програма 0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова, Програмска активност 03011001 Међурегионална економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

  1. Европски покрет, Нови Сад 600.000,00
  2. Унија пословних жена Војводине, Нови Сад 200.000,00
  3. Едукативни центар за развој туризма, Вршац 125.000,00
  4. Проxимо, Банатски Карловац 75.000,00

Удружења регистрована у Републици Србији, којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Преузмите решење