Одржано девето заседање Заједничког консултативног одбора Kомитета региона ЕУ–Србија

Данас је у Београду одржано девето онлајн заседање Заједничког консултативног одбора Kомитета региона Европске уније и Републике Србије, а представници српске стране седницу су пратили из Народне скупштине.

Kључне теме о којима се дискутовало јесу укључивање локалних и регионалних власти у процес приступања Србије Европској унији, као и заштита животне средине, акције против климатских промена и зелена енергија.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић обратио се у својству члана Заједничког консулативног одбора Kомитета региона за АП Војводину у оквиру сесије посвећене заштити животне средине.

Том приликом он је истакао да Европска унија представља највећи извор донација у Републици Србији, те да су њени програми фактор убрзања реформи и предуслов за пуноправно чланство у ЕУ.

„У том процесу, посебан фокус је усмерен на реализацију пројеката у области транспорта, енергетике и животне средине“, поручио је Софић и нагласио да је Србија започела процес енергетске транзиције, чија је суштина повећање енергетске безбедности и ефикасности у циљу очувања животне средине, као и да „Зелена агенда” и зелена транзиција представљају шансу за додатни раст БДП-а и отварање нових 30.000 радних места у локалним заједницама.

Ресорни секретар подсетио је на то да је у финансијском периоду 2014–2020. године на територији АП Војводине реализовано укупно 36 пројеката у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и превенције ризика у укупној вредности од 57,4 милиона евра.

У циљу реализације тих пројеката, корисници из АП Војводине повукли су средства из фондова Европске уније у укупној вредности од око 16,3 милиона евра што је, како је рекао секретар, значајан износ, али да су за реализацију пројеката који имају шири утицај на локалну заједницу потребна десетоструко већа средства, која се у овом тренутку обезбеђују претежно из државног буџета и међународних кредитних и донаторских линија.

Такође, Софић је напоменуо да Покрајински секретаријат реализује активност мапирања стања и потенцијала у 45 општина АП Војводине, ради анализе прикупљених података и кластеризовања локалних и регионалних приоритета, путем пет тематских целина међу којима је и „Зелена агенда“, која укључује обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине.