Одржана Међународна конференција „Луке као покретачки механизам предузетништва“

Данас је у Новом Саду одржана Међународна конференција у оквиру ЕУ пројекта подржаног од Interreg Adrion „Power“ програма, који се односи на луке у Јадранско-јонском сливу као покретаче предузетништва и на умрежавање свих актера у сродним институцијама како би се развиле иновационе технологије које ће помоћи унапређењу предузетништва лука у овом региону.

У пилот пројекту учествује шест земаља: Италија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Албанија и Србија, као и девет партнера из општина и подручја која припадају Јадранко-јонском сливу.
Отварајући Конференцију, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић истакао је да се ова стратегија односи на климатске промене и енергију, а да за циљ има смањење загађења ваздуха у градовима, промоцију обновљивих извора енергије, те стварање више радних места и већа улагања у привреду.

– Због тога последњих година лучки сектор приметно прелази из индустријског модела, чији је циљ искључиво ефикасни превоз робе и путника, на одрживији и иновативнији модел. Европске иницијативе подстичу ефикасно управљање енергијом и “паметно” коришћење технолошких средстава за постизање бољих перформанси и оперативних циљева. Једини начин да лучке власти нашег региона постану спремне за овакав прелаз јесте модел “Innovation hub” – поручио је Дракулић.

Директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине Видосава Ендерић појаснила је да су Јадранско-јонска регија и регион Балкана посебни из неколико разлога. Културне границе и политички раскораци разлог су недостатка сарадње међу државама ове регије, као и слабе примене политике ЕУ.

– То је, у комбинацији са малим капацитетом и инфраструктурним ограничењима лука на овом подручју, резултирало губитком њиховог историјског значаја као места размене, затим проблемима слабе модернизације, као и нерешеним питањима везаним за одрживост и урбану обнову – рекла је Ендерићева.

„Innovation hub“ или иновациони центар, истакла је она, јесте место које пружа инфраструктуру и могућности за развој нових идеја и иницијатива те се потреба за једним оваквим центром у Јадранско-јонском сливу појавила због прогресивног губитка улоге ових, углавном мањих лучких градова, као места трговинске и културне размене.

Током панел-дискусија било је говора и о удруживању речних лука на Дунаву и морских. Жеља је да се од њих направе иновациони центри који су способни да буду веза између лука и регије, и да се на тај начин искористи њихов предузетнички потенцијал.

Пројекат „Power“ (“Ports as Driving Wheels of Entrepreneurial Relm”) има циљ да поврати историјску улогу јадранско-јонских лучких градова (Adrion) као средишњих места развоја и размене. Финансиран je из средстава Европске уније са 1.220.944,42 evra, трајао је две године, а завршетак ове почетне фазе предвиђен је за 1. јануар 2020. године.