Објављен позив за јавне консултације у оквиру пројекта израде Нацрта Плана развоја АП Војводине

Објављен позив за јавне консултације у оквиру пројекта израде Нацрта Плана развоја АП Војводине
25. 10. 2021.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу упутио је позив представницима државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представницима удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачким, струковним и другим организацијама, представницима економско-социјалних партнера, као и представницима привредних субјеката и другим заинтересованим странама на онлајн консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације ће се спроводити у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2021. године. Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању.
https://www.planrazvojaapv.rs/

Флајер плана развоја АП Војводине можете преузети ОВДЕ