Европа за Грађане

“Пројекат “Учешће и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера у временима кризе као и међународна солидарност СОЛИдарност-учење из КОрона пандемије (СОЛИКО)“ финансиран је уз подршку Европске уније у оквиру Програма “Европа за Грађане“

Примењиво на Одељак 2-Меру 2.2 “Мрежа градова“

Мера 2.3 “Пројекти цивилног друштва“

Одељак 1-“Европско сећање“

10 догађаја је одиграно у оквиру овог пројекта:

Догађај 1

Учешће: Догађај је укључивао 25 грађана, укључујући 17 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 1 учесника из Ораховца (КОСОВО*), 1 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА), 1учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА), 1 учесника из Скопља (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА), 2 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА),

Локација/Датуми: Догађај се одиграо у Грацу, Аустрија од 6.7.2021. до 7.7.2021. године

Кратак опис: Циљ догађаја је био лансирање СОЛИКО пројекта, представљање и дискусија сврхе и циљева пројеката, представљање партнерских институција, дискусија и договор око уговарања радионица као и гаранција квалитета, дисеминација и видљивост.

Догађај 2

Учешће: Догађај је укључивао 25 грађана, укључујући 7 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 3 учесника из Ораховца (КОСОВО*), 2 учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 1 учесника из Сомбатеља (МАЂАРСКА), 2 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА).

Локација / датум: Догађај се одиграо у Грацу, Аустрија, од 21.09.2021. до 21.09.2021. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 3

Учесници: Догађај је укључивао 28 грађана, укључујући 17 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА), 7 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА), 1 учесника из Скопља (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА), 1 учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Вараждину, Хрватска, од 10.03.2022. до 10.03.2022. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 4

Учесници: Догађај је укључивао 69 грађана, укључујући 43 учесника из Марибора (СЛОВЕНИЈА), 9 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА), 1 учесника из Скопља (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА), 1 учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 2 учесника из Сомбатеља (МАЂАРСКА), 11 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Марибору, Словенија, од 31.03.2022. до 31.03.2022. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 5

Учесници: Догађај је укључивао 25 грађана, укључујући 17 учесника из Сомбатеља (МАЂАРСКА), 3 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2  учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 1 учесника из Марибора (СЛОВЕНИЈА), 1 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА), 1учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Сомбатељу, Мађарска, од 08.06.2022. до 08.06.2022. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 6

Учесници: Догађај је укључивао 25 грађана, укључујући 17 учесника из Подгорице(ЦРНА ГОРА), 6 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2  учесника из Новог Сада (СРБИЈА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Подгорици, Црна Гора, од 20.09.2022. до 20.09.2022. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 7

Учесници: Догађај је укључивао 25 грађана, укључујући 18 учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА), 2 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2 учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 1 учесника из Марибора (Словенија), 2 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Сарајеву, Босна и Херцеговина, од 22.09.2022. до 22.09.2022. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 8

Учесници: Догађај је укључивао 30 грађана, укључујући 20 учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 1 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 2 учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА), 1 учесника из Сомбатеља (МАЂАРСКА), 2 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА), 4 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Новом Саду, Србија, од 06.12.2022. до 06.12.2022. године

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 9

Учесници: Догађај је укључивао 42 грађана, укључујући 24 учесника из Скопља (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА), 13 учесника из Ораховца (КОСОВО*), 2 учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА), 1 учесника из  Подгорице (ЦРНА ГОРА), 2 учесника из Граца (АУСТРИЈА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Скопљу, Северна Македонија, од 21.03.2023 до 21.03.2023. године

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање примера добре праксе у сузбијању ефеката пандемије короне на локалном и регионалном нивоу, улогe и утицаja организација цивилног друштва заједно са политичким нивоом у управљању пандемијом, идентификација потенцијала за унапређење за будућност и дискусије о директном укључивању грађана, као и солидарности током пандемије короне на локалном, регионалном, националном и европском нивоу.

Догађај 10

Учесници: Догађај је укључивао 51 грађанина, укључујући 36 учесника из Граца (АУСТРИЈА), 3 учесника из Сомбатеља (МАЂАРСКА),  2 учесника из Подгорице (ЦРНА ГОРА), 2 учесника из Сарајева (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА), 3 учесника из Вараждина (ХРВАТСКА), 3 учесника из Новог Сада (СРБИЈА), 1 учесника из Марибора (СЛОВЕНИЈА), 1 учесника из Скопља (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА).

Локација/датуми: Догађај се одиграо у Грацу, Аустрија, 26.04.2023. до 26.04.2023. године.

Кратак опис: Циљ догађаја је био представљање и идентификовање примера добре праксе о солидарности у кризи, нарочито у сузбијању пандемије короне у партнерским земљама, али и на европском нивоу. Штавише, ова завршна коференција дала је шансу за детаљну дискусију о концептима и приступима превенцији у управљању кризама, укључивању цивилних организација у управљање кризама, као и укључивање грађана на ширем нивоу.

Документ на енглеском можете преузети овде

Документ на српском  можете преузети овде

Програм „Еуростарт“

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на 25. седници одржаној 24. октобра 2012. усвојила предлог Програма децентрализоване сарадње“Еуростарт“ између Аутономне Регије Фриули Венеција Ђулија и Аутономне Покрајине Војводине, који се састоји од следећих области:

  • Енергетика
  • Мала и средња предузећа
  • Социјална заштита
  • Културна сарадња

Програм је покренут 17. децембра 2012. и трајаће годину дана.  Укупан буџет пројекта износи 165.000 евра и 3.600 хиљада динара.

Пројекат „Пренос искустава у области регионалног развоја и изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ“

Трајање пројекта: 24 месеца
Пројектни тим: Чешка развојна агенција, Регион Оломоуц (Чешка Република), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за финансије (АП Војводина, Република Србија)

Циљеви пројекта:
– Пренос искустава партнерском региону Аутономној Покрајини Војводини у области регионалног развоја и изградње потребних апсорпционих капацитета за успешно коришћење средстава из ЕУ фондова
– Изградња ефективне организационе структуре самоуправа у оквиру АП Војводине у области одрживог развоја административних капацитета за ефикасно коришћење средстава из ЕУ фондова

Пројекат је финансијски подржан од стране Чешке развојне агенције, Региона Оломоуц и Аутономне Покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).