Међурегионални пројекти

Програм „Еуростарт“

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на 25. седници одржаној 24. октобра 2012. усвојила предлог Програма децентрализоване сарадње“Еуростарт“ између Аутономне Регије Фриули Венеција Ђулија и Аутономне Покрајине Војводине, који се састоји од следећих области:

  • Енергетика
  • Мала и средња предузећа
  • Социјална заштита
  • Културна сарадња

Програм је покренут 17. децембра 2012. и трајаће годину дана.  Укупан буџет пројекта износи 165.000 евра и 3.600 хиљада динара.

 

Пројекат „Пренос искустава у области регионалног развоја и изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ“

Трајање пројекта: 24 месеца
Пројектни тим: Чешка развојна агенција, Регион Оломоуц (Чешка Република), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за финансије (АП Војводина, Република Србија)

Циљеви пројекта:
– Пренос искустава партнерском региону Аутономној Покрајини Војводини у области регионалног развоја и изградње потребних апсорпционих капацитета за успешно коришћење средстава из ЕУ фондова
– Изградња ефективне организационе структуре самоуправа у оквиру АП Војводине у области одрживог развоја административних капацитета за ефикасно коришћење средстава из ЕУ фондова

Пројекат је финансијски подржан од стране Чешке развојне агенције, Региона Оломоуц и Аутономне Покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).