Кабинет покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретар, Александар Софић је члан Покрајинске владе задужен за руковођење Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретар има заменика, подсекретара и три помоћника.

Александар Софић
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
факс: 021 456 060
Биографија

Радивој Парошки
Заменик покрајинског секретара
radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Биографија

Дарко Чутурић
Подсекретар покрајинског секретаријата
darko.cuturic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Биографија

Видосава Ендерић
Помоћник покрајинског секретара
vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207
Биографија

Огњен Карановић
Помоћник покрајинског секретара
ognjen.karanovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4581
Биографија


Недељко Ковачевић
Помоћник покрајинског секретара
nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Биографија