Јавна расправа о предлогу нацрта Покрајинског антикорупцијског плана

Подсекретар у секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Небојша Војновић присуствовао је у Скупштини Војводине јавној расправи о предлогу нацрта Покрајинског антикорупцијског плана. (ПАП)

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић отворио је расправу о подсетио да обавеза доношења тог изузетно важног документа произилази из Националне стратегије за борбу против корупције, усвојене 2013. године. Та стратегија се, како је Милићевић навео, заснива на неколико темељних начела, од којих је најважније начело нулте толеранције на корупцију.

„То начело јасно говори да ниједан облик корупције, па макар он био и најситнији, за друштво – није прихватљив! И зато борба против сваког облика корупције, без обзира на његове димензије или појавни облик, мора бити енергична и бескомпромисна“, казао је Милићевић.

Према речима потпредседника Милићевића, Покрајински антикорупцијски план je резултат чврсте опредељености Покрајинске владе да – у складу са својим надлежностима – створи јасан и недвосмислен регулаторни оквир и да у њему дефинише ефикасне алате и механизме за борбу против корупције.

Милићевић је још додао да је усвајање одговарајуће регулативе и дефинисање ефикасних механизама борбе против корупције, важно и као део преговарачког процеса о чланству Србије у Европској унији.

„Антикорупцијска политика чини значајан део Поглавља 23 тог процеса, а елементи на којима се заснива веома су изричити: пуно функционисање институција система које се баве борбом против корупције, превентивно и репресивно деловањe и, најзад, ефикасно процесуирање кривичних дела која садрже коруптивни елемент“, навео је Милићевић.

Учесници у јавној расправи су представници органа АП Војводине, јавних предузећа, служби, управа и других установа и организација које оснивају Скупштина АП Војводине и Покрајинска влада.

О моделу Покрајинског антикорупцијског плана говорила је Маријана Обрадовић, помоћник директора за послове превенције у Агенцији за борбу против корупције, а документ је презентовала Нела Милишић, председница радне групе за израду Покрајинског антикорупцијског плана.