Функционисање савета за међунационалне односе и месне самоуправе у општинама/градовима Северно – бачког округа

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, одржао је у среду, 17.05.2017.године, у Бачкој Тополи други у низу Округли сто на тему „Функционисање савета за међунационалне односе и месне самоуправе у општинама/градовима Војводине“, где је помоћник секретара Шандор Егереши поручио да је циљ Секретаријата да, полазећи од њихових коментара, препозна проблем и понуди најбоље решење.

Подсекретар Покрајинског секретара за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш  информисао је скуо о Акционом  плану за остваривање права националних мањина који је усвојила Влада Републике Србије у марту 2016,  и подвукао значај операционализације савета за међунационалне односе у оквиру  реализације истог.

У раду округлог стола учествовали су представници општина Бачка Топола,  Нови Кнежевац, Мали Иђош,Кањижа,Ада,Сента и градова Суботице, Кикинде и Сомбора, наводећи да су донете одлуке о оснивању  савета за међунационалне односа, а да је поступак именовања у току. Као тема за размишљање, изнето је  питање положаја већинског народа и њихов избор за чланове савета, у локалним самоуправама где је тај народ мањински. Једногласан закључак свих присутних  је став да су међунационални односи у овом делу Војводине на завидном  нивоу, на високом степену узајамног разумевања и толеранције и да је задатак савета за међунационалне односе да ради на побољшању и очувању истих.

Положај месних заједница у систему локалне самоуправе, као друга тема овог округлог стола, отворила је многа питања која су  кроз  конструктивну дискусију препозната  као горућа питања за опстанак живота у селима. Месној  заједници  кроз постојећу законску регулативу остаје мало простора за активније деловање у интересу својих локалних заједница, због нејасног дефинисаања надлежности,положаја запослених и изворних прихода , став је свих присутних.

Предлози реформе месне самоуправе у правцу препознавања исте као уставне категорије, уређивање њеног положаја, надлежности и финансирања, кроз доношење  посебног закона о месним заједницама, један је од предлога представника локалних самоуправа, и отворена тема за размишљање.
    
Став представника Секретаријата и  свих присутних је да рад месне заједнице у овом моменту  треба поспешити у оквиру постојећих законских оквира, и  уз добру сарадњу са локалним администрацијама омогућити грађанима да у свом месту становања добију квалитетне информације и задовољавање свакодневних  потреба.