Додељења средства НАЛЕД-у за пројекат

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је средства Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за пројекат „Повољно пословно окружење као покретач развоја Војводине“ у оквиру Конкурса за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе.

НАЛЕД-у су за овај пројекат додељена средства у износу од око 6 милиона динара, а циљ конкурса, који је расписан у марту ове године, услед потребе за увођењем иновација у промовисању локалних и регионалних потенцијала, је подстицање иновативног приступа у промовисању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе, а у циљу успостављања повољног пословног окружења кроз промоцију локалних потенцијала за инвестирање и креирање повољног пословног окружења, јачање контаката локалних самоуправа са инвеститорима, подизање капацитета локалних смаоурпава за привлачење средстава из фондова Европске уније и увођење стандарда за оцену квалитета услова за пословање.

За ове намене су обезбеђена средства од 6 милиона динара, а Национална алијанса за локални економски развој ће са ресорним Секретаријатом потписати уговор о коришћењу средстава.