конкурси

Додељена средства за суфинансирање анализе стања и процена капацитета за управљање ЛЕР и ЈЛС

Додељена средства за суфинансирање анализе стања и процена капацитета за управљање ЛЕР и ЈЛС На основу Конкурса за суфинансирање реализације пројеката удружења грађана, који доприносе изградањи ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде, који је расписао Покрајински…

Конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама

На основу члана 24.став 2., члана 38. став 2. члана 44. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП…

Конкурс: Анализа стања и процена капацитета за управлјање ЛЕР у ЈЛС

На основу члана 24.став 2. и члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине…

Додељена средства за суфинансирање у области управљања пројектима

Додељена средства за суфинансирање у области управљања пројектима   На основу Конкурса за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управљања пројектима, који је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донето је Решење о додели…

Одлука о додели средстава по Конкурсу за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција

Одлука о додели средстава по Конкурсу за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција   На основу Конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, који је расписао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донешена…

Конкурс за суфинансирање унапређења рада институција у области управлјања пројектима

На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, број 37/2014 и 54/2014), и члана 21,  22. став 4. и члана 25.  Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл.лист…

Измена конкурса за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл.…

Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција, мај 2015

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП…

Донета одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката

Донета Одлука о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција   Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је Одлуку о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе унапређењу…

Јавни конкурс за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, објављује ИСПРАВКУ Јавног конкурса за субвенционисање трошкова улагања у материјалну имовину у 2015. години, број: 133-401-1997/2015-02, објављеног  23.04.2015. године у листу «Дневник» У поглављу II Услови тачка 1. алинеја а) мења се…