Вести

Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

       На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални ...
...>>

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон, 157/20 – др. закон ...
...>>

Девета међународна дунавска конференција „Заједно смо јачи”

Помоћница покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Видосава Ендерић присуствовала је Деветој међународној дунавској конференцији под слоганом „Заједно смо јачи”, одржаној у граду Улму који симболизује сарадњу Дунавског региона. Конференцију су ...
...>>

Четири милиона за опремање школа и центра за децу са сметњама у развоју у Републици Српској

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић и директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону Душко Ћутило уручили су данас предстaвницима локалних самоуправа и ...
...>>

У Доњој Аустрији представљени резултати војвођанског председавања Радној Заједници подунавских регија током 2021. године

Делегација Покрајинске владе, коју је предводила Видосава Ендерић, председница Радне групе за председавање Аутономне покрајине Војводине Радној заједници подунавских регија, боравила је у Доњој Аустрији на заседању Извршног одбора Радне заједнице, којој АП Војводина председава ...
...>>

Одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 9. став 2. Правилника о ...
...>>

Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације број 141-401-3165/2022-03

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних ...
...>>

Одлуку о прерасподели средстава по конкурсу број 141-401-3165/2022-03

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу ...
...>>

Одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 9. став 2. Правилника о ...
...>>

Одржана конференција поводом завршне фазе пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић обратио се данас на конференцији поводом завршне фазе пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“. Пројекат вредан готово 14 милиона евра односи се на ...
...>>