Uručena uverenja polaznicima Programa “Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova”

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić prisustvovao je danas dodeli uverenja polaznicima specijalističkog Programa „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“, koji u saradnji sa Ekonomskim fakultetom sprovodi Fond „Evropski poslovi“AP Vojvodine.

„Mi danas imamo već treću generaciju mladih ljudi koji su prošli program obuke u oblasti upravljanja regionalnim razvojem putem EU fondova. To je, za nas, veoma značajano imajući u vidu političku spremnost Srbije i Pokrajine Vojvodine da kroz proces evropskih integracija postanu deo Evropske unije gde je funkcija regionalnog razvoja veoma naglašena“, rekao je Bjelić i dodao da je gotovo nemoguće govoriti o regionalnom razvoju, a pri tome, nemati edukovane ljude koji poseduju stručno znanje iz te oblasti.

Kako je dalje naveo, jačanje strukovnog kadra od izuzetnog je značaja posebno u uslovima kada su strateški pravci razvoja naše države dominantno okrenuti prema jačanju ukupnog ambijenta za privlačenje privrednih subjekata sa dobrim projektima, koji jačaju naše ekonomske performanse, a pre svega, kapacitet za kreiranje novih radnih mesta i novih tržišta.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da je treća generacija polaznika ovog specijalističkog programa, dokaz da se ide u pravom smeru. Kako je naveo, vreme pred nama nosi promene, koje će prebaciti težište na razvojnu politiku.

„Zbog toga je neophodno da imamo kritičnu masu znanja koja će to na lokalnom ili nekom drugom nivou, sprovoditi i valorizovati“, kazao je predsednik Pastor.

Projekat „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“, finansiran je sredstvima AP Vojvodine, a učešće je uzelo 45 polaznika iz pokrajinskih sekretarijata i institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Polaznici su pohađali časove u okviru četiri nastavna modula: Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja; Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem; Programi Evropske unije i Upravljanje projektima.

Dodeli diploma prisustvovali su i direktorka Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Vidosava Enderić, dekan Ekonomskog fakulteta iz Subotice prof. dr Aleksandar Grubor.