Četvrti sastanak sa predstavnicima Razvojne agencije Bač-Kiškuna

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić prisustvovao je 15. decembra 2016. godine, četvrtom radnom sastanku sa predstavnicima Razvojne agencije županije Bač-Kiškun, koji sa predstavnicima pokrajinskih sekretarijata usaglašavaju projekte u vezi prekograničnog programa Mađarska-Srbija.

Kako je ovom prilikom rekao pomoćnik Drakulić sama činjenica da je ovo četvrti radni sastanak, govori u prilog tome da ima pomaka i napredka u saradnji, što ukazuju i informacije od kolega iz pokrajinskih sekretarijata koji su partnerski uključeni u ove projekte.

Sastanci u vezi generisanja projekata u okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, treba da doprinesu konkretizaciji projektnih predloga, kao i daljih koraka u njihovoj realizaciji i apliciranju pri evropskim fondovima.

Na sastanku, koji je održan u Pokrajinskoj vladi, prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Kiškunhalaša Daniel Farkaš, a učestvovali su predstavnici Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u vezi sa pilot projektom proizvodnje solarne energije, kao i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno infomisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Razvojne agencije Srem, Železnica Srbije i Agencije Alma-Mons.

Projekti o kojima se razgovaralo vezani su za turizam, zaštitu životne sredine, kulturno nasleđe, upravljanje vodama, obnovljive izvore energije, kao i projekte vezane za železnički i drumski saobraćaj.

Novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije traje do 31. januara 2017. Godine, a sredstva obezbeđena od strane Evropske Unije iznose oko 65 miliona evra, dok ukupni budžet programa iznosi oko 77 miliona evra.