Потписан Споразум о сарадњи између АП Војводине и Војводства Лубуш

Покрајински секретрар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, присуствовао је данас у Зеленој Гори потписивању споразума о сарадњи између АП Војводине  и пољског Војводства Лубуш, који су потписали потпредседник Покрајинске владе Иван Ђоковић и заменик маршала пољског Војводства Тадеуж Једрзејчак (Tadeuž Jedrzejczak).

Тежиште сарадње биће усмерено на унапређење привредне сарадње и промовисање расположивих инвестиционих локалитета, размену искустава у коришћењу европских структурних и инвестиционих фондова, на повезивање развојних агенција и технолошких паркова, области пољопривреде, туризма и културе.

На састанку је оцењено да  постоји традиција добре сарадње дуга више од два века између српског и пољског народа, о чему говоре и изузетни дипломатски односи Србије и Пољске који су формално успостављени 1919. године.

„Пољска је знатно брже приступила евроинтеграцијама и систему модерне тржишне привреде, стога су нам ваша искуства о веома значајна,“ рекао је Ђоковић, додавши да потписивање споразума потврђује опредељење Републике Србије и АП Војводине да са пријатељским пољским регијама у будућности дели и размењује искуства у области привреде, науке, уметности и културе.

Ђоковић је изразио жељу да са представницима пољског Војводства Лубуш подели знања, превасходно у области пољопривреде, агроиндустрије и винарства, напомињући да су управо ти  ресурси и релевантне институције препознати у Европи и свету. 

„Споразум  је резултат вишемесечног рада. Веома сам задовољан што је Лубушко војводство, као резултат свих тих заједничких активности, стекло још једног партнера у Европи“, рекао је Тадеуж Једрзејчак.
 
Војводство Лубуш, које обележава свој празник од 22. до 24. јуна, једна је од 16 регија на западу Пољске, са нешто више од милион становника.

Please follow and like us: