Kabinet sekretara

Kabinet pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Pokrajinski sekretar, Ognjen Bjelić je član Pokrajinske vlade zadužena za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i tri pomoćnika.

Ognjen Bjelić
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
faks: 021 456 060
Biografija

doc. dr Goran Ivančević
zamenik Pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Biografija

Nebojša Vojnović
Podsekretar
nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Biografija

Nebojša Drakulić
Pomoćnik pokrajinskog sekretara
nebojsa.drakulic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207
Biografija


Šandor Egereši
Pomoćnik pokrajinskog sekretara
sandor.egeresi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4040
Biografija