Кабинет секретара

Кабинет покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретар, Огњен Бјелић је члан Покрајинске владе задужена за руковођење Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретар има заменика, подсекретара и три помоћника.

Огњен Бјелић
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
факс: 021 456 060
Биографија

доц. др Горан Иванчевић
заменик Покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Биографија

Небојша Војновић
Подсекретар
nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Биографија

Небојша Дракулић
Помоћник покрајинског секретара
nebojsa.drakulic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207
Биографија


Шандор Егереши
Помоћник покрајинског секретара
sandor.egeresi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4040
Биографија