A A A
Вести

Učešće Srbije u izradi Dunavske strategije ima pozitivne implikacije u osnaživanju Dunavskog regiona

 

Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije i Dunavski civilno-socijalni forum uz podršku Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu organizovali su u pokrajinskom parlamentu konferenciju posvećenu Dunavskoj strategiji i implementaciji njenog Akcionog plana u Republici Srbiji.

Konferencija predstavlja godišnji sastanak svih zainteresovanih učesnika u procesu sprovođenja Dunavske strategije i ima za cilj da javnosti i svim zainteresovanim akterima predstavi ulogu Republike Srbije u implementaciji Dunavske strategije i projekte koji su do sada realizovani, kao i one čija je realizacija u toku.

U ime domaćina skupa, konferenciju je pozdravnim govorom otvorila potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova, a učesnicima su se obratili i šef Kancelarije Dunavska strategija point (Danube Strategy Point) Matija Vilfan, Sanda Šimić, pomoćnica direktorke Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i predstvnica Nacionalnog koordinatora za implementaciju Dunavske strategije u Republici Srbiji, zatim, Jorg Mirtl, ispred EUSDR , Stefan August Lutgenau, predsednik DCSF i Siniša Lazić, direktor Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine.

 

Na skupu je predstavljen Izveštaj Nacionalnog koordinatora Republike Srbije o implementaciji Akcionog plana Dunavske strategije, kao i najuspešniji projekti lokalnih samouprava u Srbiji i projekti civilnog sektora u direktnoj implementaciji Dunavske strategije. Bilo reči i o učešću predstavnika Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava na predstojećem četvrtom po redu Godišnjem forumu posvećenom Dunavskoj strategiji, koji će se održati od 27. do 30. oktobra u nemačkom gradu Ulmu.

Sprovođenje budućih projekata za period od 2014. do 2020. godine analizirano je kroz prioritete konkretnog programa namenjenog sprovođenju Akcionog plana Dunavske strategije.

- Nacionalna slušanja su do sada organizovana u Ukrajini, Bugarskoj, Austriji i Nemačkoj. To je izuzetno važno iskustvo, koje znači direktnu komunikaciju između svih angažovanih članica imajući u vidu implementaciju Dunavske strategije.Ovo je prvi put po usvajanju strategije da se u Srbiji organizuje Nacionalno slušanje. Na neki način je to pregled situacije - kazao je Stefan August Lutgenau iz Dunavskog civilno–socijalnog foruma.

Strategija ima četiri osnovna stuba povezivanje Dunavskog regiona putem transporta, energetike, kulture i turizma, zatim zaštitu životne sredine Dunavskog regiona, izgradnju prosperiteta u Dunavskom regionu kroz nauku, obrazovanje i konkurentnost i osnaživanje Dunavskog regiona.

 

- Kod transnacionalnih programa, kod makroregionalne strategije svi se pitaju, svi su koordinatori ili koordinatori stubova strategije. Svaka zemlja je u saradnji sa još nekom članicom Evropske unije i zadužena je za koordinaciju određenog dela strategije, tako da, zaista se stvari odlučuju i rešavaju u partnerstvu. Koliko ja vidim, jedini problem sa kojim se mi susrećemo je taj što mi nismo članica EU - rekla je Sanda Šimić, direktorka Kancelarije za evropske integracije.

Šimić je istakla da je ovaj problem primetan isključivo prilikom dostupnosti onih fondova kojima samo članice Evropske unije imaju pristup, a Srbija nema.
Međutim, učešće Srbije u izradi jedne Makroregionalne strategije Evropske unije, kakva je Dunavska strategija, ima pozitivne implikacije na razvoj ne samo dela zemlje kroz koji Dunav direktno protiče, već i šireg dunavskog sliva, koji sa pritokama obuhvata skoro polovinu čitave teritorije Srbije, kažu u Kancelariji za evropske integracije.

- Izuzetno važna aktivnost, koja ima za cilj da poveže visokoškolske ustanove, da premosti postojeće barijere, da umreži naučno-istraživačke organizacije, da stvori jedan potpuno novi ambijent saradnje i da zemlje, da tako kažem, donjeg sliva Dunavske regije uhvate ritam i stepen aktivnosti koje postoje u gornjem slivu i da se iskustva iz regija gornjeg sliva prenesu na naše regije - istakao je Viktor Nedović, Koordinator prioritetne oblasti 7 Dunavske strategije.

 

U konstruktivnom i otvorenom dijalogu između nosioca Dunavske strategije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, predstavnika lokalnih samouprava, različitih institucija, organizacija, kompanija i predstavnika nevladinih organizacija, razmenjena su mišljenja i iskustva na temu Dunavske strategije. Ukazano je na njen značaj za našu zemlju sa aspekta šanse za učešćem u različitim zajedničkim razvojnim projektima između partnera u državama duž dunavskog sliva, posebno imajući u vidu predstojeću novu etapu programa koji pružaju finansijsku podršku, gde se prvenstveno misli na Dunavski transnacionalni program.

Podsetimo, u sprovođenju Dunavske strategije učestvuje ukupno 14 zemalja: Nemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Ukrajina i Srbija.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: