A A A
Вести

Почео 4. циклус програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

 

Нови Сад, 02. март 2018.

 

Дракулић на отварању  4. циклуса  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Небојша Дракулћ, поздравио је данас полазнике четврте генерације специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који у сарадњи са Универзитетом Едуконс из Сремске Каменице спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

 

Помоћник покрајинског секретара за регионални разој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Небојша Дракулић истакао је чињеницу да постоји континуирана потреба за активнијим укључењем регионалних и локалних тела у дешавања у вези са Европском унијом.

 

Како је Дракулић рекао, да би се подстицао демократски легитимитет, у процесу прикључења Србије Европској унији, Војводини ће као аутономној покрајини, бити делегирано више права али и обавеза.

 

„Стога, је од круцијалне важности да имамо високо образоване запослене који ће имати потребно знање о Европској унији и фондовима за финансирање прекограничних пројеката који за циљ имају да побољшају свакодневни живот наших грађана,“ поручио је Дракулиић.

 

Дракулић на отварању  4. циклуса  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Циљ програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака.

 

Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др.), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

 

Предавачи на програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима. Четрврта генерација полазника похађаће часове у трајању од месец дана а комплететан програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.

 

Представљању програма присуствовала је директорка Фонда „Европски послови“ Видосава Ендерић и ректор Универзитета Едуконс др Александар Андрејевић.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: