A A A
Вести

Подрашчанин  на Конференцији  „Дунав-нове перспективе“

Нови Сад, 05. октобар  2017.

 

Помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  Јован Подрашчанин  обратио се на Конференцији „Дунав-нове перспективе“ у оквиру панел дискусије „Стратешке активности, изазови и решења, као нове перспективе Дунава“ која се одржала у четвртак  05.10.2017.године на Новосадском сајму, у Новом Саду.

Током свог излагања Подрашчанин је све присутне подсетио да је у досадашњој европској политици Дунав био приоритетан коридор сам за себе, али лимитиран као водни пут и да сада, коридор Рајна–Дунав чини јединствен систем водних путева, а повезује важне железничке и друмске саобраћајнице централне и југоисточне Европе са индустријским центрима Немачке и Француске, те је издвојио два веома важна стратешка пројекта везана за Дунав: пројекат „Железница снова“  који имплементира Покрајинска влада (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај ) и стратешки пројекат „Комплексно унапређивање водопривредних подручја канала Баја–Бездан“, који спроводе Фонд Европски послови у партнерству са Водама Војводине из Србије и Водопривредним предузећем за Доњи Дунав из Мађарске и у оквиру којег  ће се реконструисати преводнице Бездан и устава Шебешфок, што представља прву одбранбену линију од поплава на насипу на Дунаву.

Подрашчанин је такође навео да постоје многобројни други транснационални и прекогранични пројекти која се тичу Дунава и издвојио два у чијој релизацији  је учествовао односно учествује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а то су: пројекат „Успостављање речних граничних прелаза на Тиси“   у оквиру Interreg IPA прекограничног програма Мађарска Србија и пројекат „Унапређење развоја туризма у прекограничном подручју централног Дунава“ у оквиру Interreg IPA прекограничног програма Хрватска Србија.

Да је приоритет Покрајинске владе да се мерама регионалног развоја допринесе смањењу разлика у неразвијености општина које према степену развијености јединица локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини спадају  у трећу  и у четврту групу  недовољно развијених јединица локалних самоуправа предочио је Подрашчанин, истичући да су међу њима и 4 подунавске општине Бач, Оџаци, Тител и Ковин и да је  интенција Покрајинске владе да се  инвеститори усмере у оне локалне самоуправе које спадају у мање развијене и да се у њима подстакне развој пословног амбијента.

Конференција „Дунав-нове перспективе“ одржала се у организацији Дунавског центра за компетенцију и Новосадског сајма. Дунавска стратегија као таква значајно доприноси остварењу боље координације између регионалних и локалних власти и организација које делују у Дунавском региону.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: