A A A
Dokumenta

Unutrašnje uređenje

 

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - januar 2019. godine

 

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - februar 2018. godine

 

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - avgust 2017. godine
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - novembar 2016. godine
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - jul 2016. godine
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - maj 2016. godine

 

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - septembar 2015. godine
  • Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima

 

  • Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: