A A A
Usluge i projekti

Naziv usluge:

 

Davanje stručnih  pravnih i savetodavnih mišljenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i mesne samouprave


Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za pravna pitanja


Opis

Fizička i pravna lica  podnose Sekretarijatu zahteve, molbe i inicajative za uređivanje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu i mesnu samoupravu ; podnose predstavke traže mišljenja od Sekretarijata u vezi sa primenom zakona i drugih propisa od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave ,za rad organa jedinice lokalne samouprave i mesne samouprave.

Stručna pravna i savetodavna mišljenja daju se na pismeni zahtev,molbu,predstavku zainteresovane strane ( organi i službe lokalne samouprave, fizička i pravna lica. Zahtev treba da sadrži precizno definisano pitanje ,kao i dodatne podatke, kopije dokumenata i drugi materijal koji omogućava davanje što preciznijeg stručnog odgovora.


Gde i kako

Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat međuregionalnu sradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, poštom na istu adresu ili putem e-mail kontakt forme

 

 

Pravni osnov

Član 80. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi je pružanje stručne pomoći organima i službama jedinica lokalne samouprave u vezi sa obavljanjem njihovih poslova, a naročito u uvođenju informacionog sistema i informatizaciji poslova koje vrše organi i službe jedinice lokalne samouprave.
 

Rokovi i napomene


Stručna pravna i savetodavna mišljenja se izdaju u roku od 15 dana od dana prijema zahteva,ukoliko nije potrebno tražiti dopunu dostavljenih podataka,odnosno u najkraćem mogućem vremenu ,ukoliko je potrebno tražiti dopunu dostavljenih podataka.


Izveštaj izdatih mišljenja

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: