A A A
Конкурси

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 9. Конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

 

 

Решење  о  изменама Решења о додели средстава

по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 


                                                                                     I.


Мења се Решење бр. 141-401-6231/2017-02-1 од 19.12.2017 године о додели бесповратних средстава невладиним организацијама , тако да се средства распоређују на начин приказан у табели:

  1. Удружење рурални центар Сова-Ср. Митровица    250.000,00
  2. Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР-Јаша Томић    250.000,00
  3. Центар локалне демократије -Суботица    150.000,00
  4. Национална Алијанса за локални економски развој НАЛЕД-Београд    1.000.000,00
  5. Удружење грађана Војводина-AUTHENTIC Суботица      140.000,00
  6. Центaр за друштвену стабилност-Бегеч    100.000,00

              Укупно:        1.890.00,00

Мења се укупан износ који се додељује на основу Јавног конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине број. 141-401-6231/2017-02-1 од 19.12.2017  године  тако што износ под редним бр. 5. Корисника  сада  износи 140.000,00 динара, док се укупан износ од 2.000.000,00 динара мења и износи 1.890.000,00 динара.

                                                                                        III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Решење можете преузети ОВДЕ

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: