A A A
Јавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке

 

Портал јавних набавки усклађен са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

У случају да имате потешкоћа у преузимању документације контактирајте нас на е-маил адресу region@vojvodina.gov.rs

 

Јавна набавка мале вредности набавке опреме за Летњу академију АЕР-а 2019.године ЈНМВ 1.1.3.

Рок за достављање понуда 25.12.2019. године до 12,00 часова

- Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

 

Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку  услуга закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима на територији АП Војводине ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.2./2019

 

Рок за достављање понуда 20.12.2019. године до 10.00 часова

 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности  услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине  ЈНМВ 1.2.2.

Рок за достављање понуда 04.12.2019. године до 12,00 часова

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

Позив за учешће у поједностављеном поступку набавке услуге организације догађаја и путовања за пројекат „Здравствена тура“ Ред. бр. 141-404-221/2019-01


Рок до којег се исказује заинетесованост:  29. август 2019. г., 13:00 часова (по локалном времену)

 

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези израде Студије потенцијала и могућности унапређења здравственог и медицинског туризма у прекограничној регији Мађарска – Србија Ред.бр. 141-404-34/2019-04

Рок до којег се исказује заинтересованост: 14. мај 2019. г., 13:00 часова (по локалном времену) 

 

Јавна набавка мале вредости услуга за организовања Летње академије АЕР-а 2019.године ЈНМВ 1.2.3/2019

 

Рок за достављање понуда 22.03.2019. године до 12.00 часова

 

- Конкурсна документација 

- Одлука о доели уговора 

 

Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку  услуга закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима на територији АП Војводине ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.2./2018

 

Рок за достављање понуда 18.12.2018. године до 10.00 часова

 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредости услуга за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције ЈНМВ 1.1.1/2018

 

Рок за достављање понуда 14.12.2018. године до 10.00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о обустави поступка

- Одлука о додели уговора

 

Позив за учешће у појединачном поступку Набавке услуге спољног финансијског управљања и спровођења набавки у складу са ПРАГ процедурама, референтни број: 141-404-254/2018-04

Рок за достављање понуда: 31.10.2018. године до 13:00 часова (по локалном времену)

 

 

Јавна набавку мале вредности услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају  на територији АП Војводине ЈНМВ 1.2.2 – други позив.


Рок за достављање документације 01.10.2018. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности услуге организовања саветовања и конференција у области регионалног развоја. Редн.бр. 141-404-215/2018-01-5


Рок за достављање документације 19.09.2018. године до 12:00 часова.

 

-Конкурсна документација

-Конкурсна документација измена

-Одлука о додели уговора  

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине ЈНМВ 1.2.2


Рок за достављање документације 27.08.2018. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација 

- Обавештење о обустави поступка 

 

 

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са организовањем јавних догађаја  Ред.бр. 141-404-347/2017-01

Рок до којег се исказује заинтересованост 10.01.2018. године до 12:00 часова (по локалном времену)

 

 

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са новинарством, медијским прилозима, емитовањем радијских прилога Ред.бр.141-404-333/2017-04

Рок до којег се исказује заинтересованост 28.12.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену)

 

 

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са развојем мобилне апликације и израде простора на серверу рачунара (wеб хостинг) за интернет страницу агенције за заједничке вести Ред.бр.141-404-334/2017-04

Рок до којег се исказује заинтересованост 28.12.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену)

 

 

Јавна набавка закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, Ред.бр. ЈН ОП 1.1.1./2017


Рок за достављање документације 02.10.2017. године до 10:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка консултантске експертске услуге дефинисане пројектом „Dr Share“ и уговором ECHO/sub/2015/713859/PREV21. Редни број јавне набавке 1.2.2.


Рок за достављање документације 13.06.2016. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга имплементације и надоградње система ефикасног управљања пројектима: број 131-404-302/2015-02-4, ред.бр. ЈНМВ 1.2.8.


Рок за достављање документације  09.12.2015. године до 12:00 часова

 
- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине, број 131-404-285/2015-03-4, ред.бр. ЈНМВ 1.2.12.

Рок за достављање документације  12.11.2015. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
обликоване по партијама, и то:
               Партија 1 - ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
               Партија 2 - ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
               Партија 3 - ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАР
               Партија 4 - МОНИТОРИ
               Партија 5 – МОНИТОРИ
               Партија 6 - ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Број ЈНМВ 1.1.1.

Рок за достављање документације  26.05.2015. године до 12:00 часова

 
- Конкурсна документација

- Одговор на питања и исправка документације

- Конкурсна документација измена

- Обавештење о закљученом уговору - партија 1

- Обавештење о закљученом уговору - партија 2

- Обавештење о закљученом уговору - партија 3

- Обавештење о закљученом уговору - партија 4

- Обавештење о закљученом уговору - партија 5

- Обавештење о закљученом уговору - партија 6

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга  посредовања у организацији стручног  усавршавања  функционера, покрајинских службеника, представника РРА и других  партнера у оквиру Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 131-404-83/2015-01-1,            ред.бр. ЈН 1.2.11.

Рок за достављање документације  22.05.2015. године до 12:00 часова

 
- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности – услуге посредовања у организацији обуке за чланове Координационог тела за праћење Акционог плана за реализацију приоритета програма АПВ 2014-2020 , број КД 131-404-82/2015-01,  редни број ЈНМВ: 1.2.6.


Рок за достављање документације  27.04.2015. године до 12:00 часова

 
- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка – набавка Закупа стамбених и санитарних контејнера, број КД 131-404-42/2015-03-04  редни број ЈН ППБОПЗПП 2.1.10.

Рок за достављање документације  20.02.2015. године до 12:30 часова

 
- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

- Одлука о додели уговора

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка израде промоматеријала за сајмове, догађаје и конференције, број КД 131-404-234/2014-01-4,  редни број ЈНМВ: 11/U


Рок за достављање документације  18.12.2014. године до 12:00 часова

 
- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка консултантских услуга у области израде документа  Смернице међурегионалне политике АП Војводине, број КД 131-404-233/2014-01-4,  редни број ЈНМВ: 3/U-2

 


Рок за достављање документације  16.12.2014. године до 12:00 часова
 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и активностима Секретаријата број КД 131-404-212/2014-03-01,  редни број ЈНМВ: 1/U


Рок за достављање документације  20.11.2014. године до 12:00 часова
 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору 

Јавна набавка мале вредности услуга – Истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине број 131-404-83/2014-03-4, редни број ЈНМВ: 2/U


Рок за достављање документације  10.09.2014. године до 12:00 часова
 
- Конкурсна документација

- Питања и одговори

- Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка мале вредности услуга – Дизајн и израда визуелног идентитета докумената смернице регулисане политике АП Војводине ТХЕ ЕУ НЕXТ ДООР број 131-404-184/2014-03-4, редни број ЈНМВ: 9/U


Рок за достављање документације  02.09.2014. године до 12:00 часова
 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 


Јавна набавка мале вредности – Консултантских услуга у области координације јавних политика и програмског буџетирања број 131-404-183/2014-03, редни број ЈНМВ: 3/U

Рок за достављање документације  14.08.2014. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 


Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Израде видео материјала ради информисања домаће и међународне јавности број 131-404-176/2014-03, редни број ЈНМВ: 4/U

 

Рок за достављање документације  28.07.2014. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Организације семинара са обезбеђењем хотелских услуга смештаја и исхране на бази пуног пансиона за учеснике семинара са услугом ангажовања предавача број КД 131-404-137/2014-03,  редни број ЈНМВ: 6/U

 

Рок за достављање документације  22.05.2014. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору


 

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и активностима Секретаријата број КД 131-404-82/2014-03,  редни број ЈНМВ: 1/U

 

Рок за достављање документације  13.05.2014. године до 12:00 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору


 

Јавна набавка мале вредности - набавка услуга хотела у АП Војводини број КД:131-404-190/2013 ЈН МВ 9/2013

 

Рок за достављање документације  25.10.2013. године до 12 часова

 

- Конкурсна документација

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - promotivni materijal za konferenciju "4 MOTORA EVROPE" (sa dizajnom, izradom i produkcijom) broj KD: 404-136/2013 JN MV 8/2013

 

Рок за достављање документације  13.06.2013. године до 10 часова


- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 


Јавна набавка мале вредности добара - изнајмљивање и монтажа опреме за потребе одржавања конференције „4 МОТОРА ЕВРОПЕ“ број кд: 404-135/2013  ЈН МВ 7/2013

 

Рок за достављање документације  10.06.2013. године до 10 часова


- Конкурсна документација

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ, улице Владика Платона ББ, Нови Сад  ЈН МВ  5/2013

 

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 11 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о обустави поступка

 

  

Јавна набавка мале вредности услуга - дизајн, израда и продукција промотивног материјала за конференцију "4 МОТОРА ЕВРОПЕ" број КД: 404-132/2013 ЈН МВ 6/2013

 

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 13 часова   

 

- Конкурсна документација

- Додатна појасњења/ информације бр.1

- Додатна појасњења/ информације бр.2

- Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности добара - изнајмљивање електронске опреме са демонтажом постојећег система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине за одржавање конференције "4 МОТОРА ЕВРОПЕ", општи речник набавке: РА 01 изнајмљивање  број КД: 404-130/2013  ЈН МВ 4/2013

 

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 10 часова

 

- Конкурсна документација

- Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције ЈНМВ 1.1.1/2018

 

Рок за достављање понуда 14.12.2018. године до 10.00 часова

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда 14.12.2018. године до 10.00 часова

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: