A A A
Javne nabavke

Javne nabavke

 

 

Portal javnih nabavki usklađen sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik 124/12, 14/15 i 68/15).

 

U slučaju da imate poteškoća u preuzimanju dokumentacije kontaktirajte nas na e-mail adresu region@vojvodina.gov.rs

 

Javna nabavka male vredosti usluga za organizovanja Letnje akademije AER-a 2019.godine JNMV 1.2.3/2019

 

Rok za dostavlјanje ponuda 22.03.2019. godine do 12.00 časova

 

Konkursna dokumentacija 

 

Pokreće se pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku  usluga zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskim sekretarijatima na teritoriji AP Vojvodine red.br. JN PPBOPZPP 1.1.2./2018

 

Rok za dostavljanje ponuda 18.12.2018. godine do 10.00 časova 

 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti usluga za izradu novog softvera za Razvojnu agenciju Vojvodine za poslovne i inovacione ideje u cilju edukacije, savetovanja, umrežavanja i promocije JNMV 1.1.1/2018

 

Rok za dostavljanje ponuda 14.12.2018. godine do 10.00 časova 

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka

- Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za učešće u pojedinačnom postupku Nabavke usluge spolјnog finansijskog upravlјanja i sprovođenja nabavki u skladu sa PRAG procedurama, referentni broj: 141-404-254/2018-04

Rok za dostavlјanje ponuda: 31.10.2018. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju  na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2 – drugi poziv.


Rok za dostavljanje dokumentacije 01.10.2018. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja savetovanja i konferencija u oblasti regionalnog razvoja. Redn.br. 141-404-215/2018-01-5


Rok za dostavljanje dokumentacije 19.09.2018. godine do 12:00 časova.
 

- Konkursna dokumentacija

- Konkursna dokumentacija izmena

- Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2.


Rok za dostavljanje dokumentacije 27.08.2018. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa organizovanjem javnih događaja   Red.br. 141-404-347/2017-01

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 10.01.2018. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa novinarstvom, medijskim prilozima, emitovanjem radijskih priloga Red.br.141-404-333/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa razvojem mobilne aplikacije i izrade prostora na serveru računara (web hosting) za internet stranicu agencije za zajedničke vesti Red.br.141-404-334/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Javna nabavka zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravljanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, Red.br. JN OP 1.1.1./2017


Rok za dostavljanje dokumentacije 02.10.2017. godine do 10:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka konsultantske ekspertske usluge definisane projektom „Dr Share“ i ugovorom ECHO/sub/2015/713859/PREV21. Redni broj javne nabavke 1.2.2.


Rok za dostavljanje dokumentacije 13.06.2016. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga implementacije i nadogradnje sistema efikasnog upravljanja projektima: broj 131-404-302/2015-02-4, red.br. JNMV 1.2.8.

Rok za dostavljanje dokumentacije  09.12.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine, broj 131-404-285/2015-03-4, red.br. JNMV 1.2.12.

Rok za dostavljanje dokumentacije  12.11.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
oblikovane po partijama, i to:
               Partija 1 - PERSONALNI RAČUNARI
               Partija 2 - PERSONALNI RAČUNARI
               Partija 3 - PERSONALNI RAČUNAR
               Partija 4 - MONITORI
               Partija 5 – MONITORI
               Partija 6 - DELOVI RAČUNARSKE OPREME
Broj JNMV 1.1.1.

Rok za dostavljanje dokumentacije  26.05.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanja i ispravka dokumentacije

- Konkursna dokumentacija izmena

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga  posredovanja u organizaciji stručnog  usavršavanja  funkcionera, pokrajinskih službenika, predstavnika RRA i drugih  partnera u okviru Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj 131-404-83/2015-01-1, red.br. JN 1.2.11.

Rok za dostavljanje dokumentacije  22.05.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – usluge posredovanja u organizaciji obuke za članove Koordinacionog tela za praćenje Akcionog plana za realizaciju prioriteta programa APV 2014-2020 , broj KD 131-404-82/2015-01,  redni broj JNMV: 1.2.6.

Rok za dostavljanje dokumentacije  27.04.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka – nabavka Zakupa stambenih i sanitarnih kontejnera, broj KD 131-404-42/2015-03-04  redni broj JN PPBOPZPP 2.1.10.

Rok za dostavljanje dokumentacije  20.02.2015. godine do 12:30 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

- Odluka o dodeli ugovora

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka izrade promomaterijala za sajmove, događaje i konferencije, broj KD 131-404-234/2014-01-4,  redni broj JNMV: 11/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  18.12.2014. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka konsultantskih usluga u oblasti izrade dokumenta  Smernice međuregionalne politike AP Vojvodine, broj KD 131-404-233/2014-01-4,  redni broj JNMV: 3/U-2

 


Rok za dostavljanje dokumentacije  16.12.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-212/2014-03-01,  redni broj JNMV: 1/U


Rok za dostavljanje dokumentacije  20.11.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Javna nabavka male vrednosti usluga – Istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine broj 131-404-83/2014-03-4, redni broj JNMV: 2/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  10.09.2014. godine do 12:00 časova
 
- Konkursna dokumentacija

- Pitanja i odgovori

- Obaveštenje o zaključenom ugovoruJavna nabavka male vrednosti usluga – Dizajn i izrada vizuelnog identiteta dokumenata smernice regulisane politike AP Vojvodine THE EU NEXT DOOR broj 131-404-184/2014-03-4, redni broj JNMV: 9/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  02.09.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti – Konsultantskih usluga u oblasti koordinacije javnih politika i programskog budžetiranja broj 131-404-183/2014-03, redni broj JNMV: 3/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  14.08.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Izrade video materijala radi informisanja domaće i međunarodne javnosti broj 131-404-176/2014-03, redni broj JNMV: 4/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  28.07.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Organizacije seminara sa obezbeđenjem hotelskih usluga smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona za učesnike seminara sa uslugom angažovanja predavača broj KD 131-404-137/2014-03,  redni broj JNMV: 6/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  22.05.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-82/2014-03,  redni broj JNMV: 1/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  13.05.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka


 

 

Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga hotela u AP Vojvodini broj KD:131-404-190/2013 JN МV 9/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  25.10.2013 do 12h

 

- Konkursna dokumentacija

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - promotivni materijal za konferenciju "4 MOTORA EVROPE" (sa dizajnom, izradom i produkcijom) broj KD: 404-136/2013 JN MV 8/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  13.06.2013 do 10h


- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti dobara - iznajmljivanje i montaža opreme za potrebe održavanja konferencije „4 MOTORA EVROPE“ broj kd: 404-135/2013  JN MV 7/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  10.06.2013. do 10h


- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga na demontaži i ponovnoj montaži mobilijara sa popravkom poda unutar Velike sale Skupštine APV, ulice Vladika Platona BB, Novi Sad  JN MV  5/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 11h


Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

 

  

Javna nabavka male vrednosti usluga - dizajn, izrada i produkcija promotivnog materijala za konferenciju "4 MOTORA EVROPE" broj KD: 404-132/2013 JN MV 6/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 13h   


Konkursna dokumentacija 

Dodatna pojasnjenja/ informacije br.1

Dodatna pojasnjenja/ informacije br.2

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - iznajmljivanje elektronske opreme sa demontažom postojećeg sistema za elektronsko glasanje u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine za održavanje konferencije "4 MOTORA EVROPE", opšti rečnik nabavke: RA 01 iznajmljivanje  broj KD: 404-130/2013  JN MV 4/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 10h

 

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka 

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: