A A A
Javne nabavke

Javne nabavke

 

 

Portal javnih nabavki usklađen sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik 124/12, 14/15 i 68/15).

 

U slučaju da imate poteškoća u preuzimanju dokumentacije kontaktirajte nas na e-mail adresu region@vojvodina.gov.rs

 

Poziv za učešće u pojednostavljenom postupku nabavke usluge za izradu idejnog projekta za hotel/lečilište na Stražilovu, Sremski Karlovci, Red. br. 141-404-136/2020-01


Rok do kojeg se iskazuje zainetesovanost:  31. maj 2020. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Poziv za učešće u pojednostavljenom postupku nabavke usluge za izradu metodologije i analize tržišta rada za COMMON projekat Red. br. 141-404-77/2020-01


Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2020. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Javna nabavka male vrednosti nabavke opreme za Letnju akademiju AER-a 2019.godine JNMV 1.1.3.


Rok za dostavljanje ponuda 25.12.2019. godine do 12,00 časova

- Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

 

  

Pokreće se pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku  usluga zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskim sekretarijatima na teritoriji AP Vojvodine red.br. JN PPBOPZPP 1.1.2./2019

 

Rok za dostavljanje ponuda 20.12.2019. godine do 10.00 časova 

 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti  usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine  JNMV 1.2.2.

Rok za dostavljanje ponuda 04.12.2019. godine do 12,00 časova

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za učešće u pojednostavljenom postupku nabavke usluge organizacije događaja i putovanja za projekat „Zdravstvena tura“ Red. br. 141-404-221/2019-01


Rok do kojeg se iskazuje zainetesovanost:  29. avgust 2019. g., 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi izrade Studije potencijala i mogućnosti unapređenja zdravstvenog i medicinskog turizma u prekograničnoj regiji Mađarska – Srbija Red.br. 141-404-34/2019-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost: 14. maj 2019. g., 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Javna nabavka male vredosti usluga za organizovanja Letnje akademije AER-a 2019.godine JNMV 1.2.3/2019

 

Rok za dostavlјanje ponuda 22.03.2019. godine do 12.00 časova

 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

 

Pokreće se pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku  usluga zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskim sekretarijatima na teritoriji AP Vojvodine red.br. JN PPBOPZPP 1.1.2./2018

 

Rok za dostavljanje ponuda 18.12.2018. godine do 10.00 časova 

 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti usluga za izradu novog softvera za Razvojnu agenciju Vojvodine za poslovne i inovacione ideje u cilju edukacije, savetovanja, umrežavanja i promocije JNMV 1.1.1/2018

 

Rok za dostavljanje ponuda 14.12.2018. godine do 10.00 časova 

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka

- Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za učešće u pojedinačnom postupku Nabavke usluge spolјnog finansijskog upravlјanja i sprovođenja nabavki u skladu sa PRAG procedurama, referentni broj: 141-404-254/2018-04

Rok za dostavlјanje ponuda: 31.10.2018. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju  na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2 – drugi poziv.


Rok za dostavljanje dokumentacije 01.10.2018. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja savetovanja i konferencija u oblasti regionalnog razvoja. Redn.br. 141-404-215/2018-01-5


Rok za dostavljanje dokumentacije 19.09.2018. godine do 12:00 časova.
 

- Konkursna dokumentacija

- Konkursna dokumentacija izmena

- Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2.


Rok za dostavljanje dokumentacije 27.08.2018. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa organizovanjem javnih događaja   Red.br. 141-404-347/2017-01

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 10.01.2018. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa novinarstvom, medijskim prilozima, emitovanjem radijskih priloga Red.br.141-404-333/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa razvojem mobilne aplikacije i izrade prostora na serveru računara (web hosting) za internet stranicu agencije za zajedničke vesti Red.br.141-404-334/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

 

 

Javna nabavka zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravljanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, Red.br. JN OP 1.1.1./2017


Rok za dostavljanje dokumentacije 02.10.2017. godine do 10:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka konsultantske ekspertske usluge definisane projektom „Dr Share“ i ugovorom ECHO/sub/2015/713859/PREV21. Redni broj javne nabavke 1.2.2.


Rok za dostavljanje dokumentacije 13.06.2016. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga implementacije i nadogradnje sistema efikasnog upravljanja projektima: broj 131-404-302/2015-02-4, red.br. JNMV 1.2.8.

Rok za dostavljanje dokumentacije  09.12.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine, broj 131-404-285/2015-03-4, red.br. JNMV 1.2.12.

Rok za dostavljanje dokumentacije  12.11.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
oblikovane po partijama, i to:
               Partija 1 - PERSONALNI RAČUNARI
               Partija 2 - PERSONALNI RAČUNARI
               Partija 3 - PERSONALNI RAČUNAR
               Partija 4 - MONITORI
               Partija 5 – MONITORI
               Partija 6 - DELOVI RAČUNARSKE OPREME
Broj JNMV 1.1.1.

Rok za dostavljanje dokumentacije  26.05.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanja i ispravka dokumentacije

- Konkursna dokumentacija izmena

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga  posredovanja u organizaciji stručnog  usavršavanja  funkcionera, pokrajinskih službenika, predstavnika RRA i drugih  partnera u okviru Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj 131-404-83/2015-01-1, red.br. JN 1.2.11.

Rok za dostavljanje dokumentacije  22.05.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – usluge posredovanja u organizaciji obuke za članove Koordinacionog tela za praćenje Akcionog plana za realizaciju prioriteta programa APV 2014-2020 , broj KD 131-404-82/2015-01,  redni broj JNMV: 1.2.6.

Rok za dostavljanje dokumentacije  27.04.2015. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka – nabavka Zakupa stambenih i sanitarnih kontejnera, broj KD 131-404-42/2015-03-04  redni broj JN PPBOPZPP 2.1.10.

Rok za dostavljanje dokumentacije  20.02.2015. godine do 12:30 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

- Odluka o dodeli ugovora

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka izrade promomaterijala za sajmove, događaje i konferencije, broj KD 131-404-234/2014-01-4,  redni broj JNMV: 11/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  18.12.2014. godine do 12:00 časova

 
- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka konsultantskih usluga u oblasti izrade dokumenta  Smernice međuregionalne politike AP Vojvodine, broj KD 131-404-233/2014-01-4,  redni broj JNMV: 3/U-2

 


Rok za dostavljanje dokumentacije  16.12.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-212/2014-03-01,  redni broj JNMV: 1/U


Rok za dostavljanje dokumentacije  20.11.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Javna nabavka male vrednosti usluga – Istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine broj 131-404-83/2014-03-4, redni broj JNMV: 2/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  10.09.2014. godine do 12:00 časova
 
- Konkursna dokumentacija

- Pitanja i odgovori

- Obaveštenje o zaključenom ugovoruJavna nabavka male vrednosti usluga – Dizajn i izrada vizuelnog identiteta dokumenata smernice regulisane politike AP Vojvodine THE EU NEXT DOOR broj 131-404-184/2014-03-4, redni broj JNMV: 9/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  02.09.2014. godine do 12:00 časova
 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti – Konsultantskih usluga u oblasti koordinacije javnih politika i programskog budžetiranja broj 131-404-183/2014-03, redni broj JNMV: 3/U

Rok za dostavljanje dokumentacije  14.08.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Izrade video materijala radi informisanja domaće i međunarodne javnosti broj 131-404-176/2014-03, redni broj JNMV: 4/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  28.07.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Organizacije seminara sa obezbeđenjem hotelskih usluga smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona za učesnike seminara sa uslugom angažovanja predavača broj KD 131-404-137/2014-03,  redni broj JNMV: 6/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  22.05.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-82/2014-03,  redni broj JNMV: 1/U

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  13.05.2014. godine do 12:00 časova

 

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o obustavi postupka


 

 

Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga hotela u AP Vojvodini broj KD:131-404-190/2013 JN МV 9/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  25.10.2013 do 12h

 

- Konkursna dokumentacija

 

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - promotivni materijal za konferenciju "4 MOTORA EVROPE" (sa dizajnom, izradom i produkcijom) broj KD: 404-136/2013 JN MV 8/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  13.06.2013 do 10h


- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti dobara - iznajmljivanje i montaža opreme za potrebe održavanja konferencije „4 MOTORA EVROPE“ broj kd: 404-135/2013  JN MV 7/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije  10.06.2013. do 10h


- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga na demontaži i ponovnoj montaži mobilijara sa popravkom poda unutar Velike sale Skupštine APV, ulice Vladika Platona BB, Novi Sad  JN MV  5/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 11h


Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

 

  

Javna nabavka male vrednosti usluga - dizajn, izrada i produkcija promotivnog materijala za konferenciju "4 MOTORA EVROPE" broj KD: 404-132/2013 JN MV 6/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 13h   


Konkursna dokumentacija 

Dodatna pojasnjenja/ informacije br.1

Dodatna pojasnjenja/ informacije br.2

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Javna nabavka male vrednosti dobara - iznajmljivanje elektronske opreme sa demontažom postojećeg sistema za elektronsko glasanje u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine za održavanje konferencije "4 MOTORA EVROPE", opšti rečnik nabavke: RA 01 iznajmljivanje  broj KD: 404-130/2013  JN MV 4/2013

 

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 10h

 

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka 

 

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: