A A A
Informator

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

 

Naziv organa: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Republika Srbija
PIB: 105702405;
Matični broj: 08891559;


Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Informator) objavljuje se u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS" br. 68/2010).

Informator sadrži podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i za ostvarivanje prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Informator se, u elektronskoj verziji, nalazi na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu:

http://sr.region.vojvodina.gov.rs/upload/Informator_o_radu_2018_03_26_pdf_11352.pdf, a na zahtev zainteresovanog lica se može besplatno odštampati, snimiti na medij zainteresovanog lica ili ostvariti uvid u Informator u kancelariji broj 14, na drugom spratu, u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

Informator je prvi put objavljen 01.07.2006. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Sekretarijata. Poslednje izmene i dopune unete su 26.03.2018. godine.

Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ognjen Bjelić.

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama je Aleksandar Prekodravac, samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (tel. 021/487 45 42, fax: 021/ 456 274, e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs, region@vojvodina.gov.rs).

Preuzmite Informator o radu:

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: