A A A
О нама

Финансијски план

 

 

 • Табела расхода и издатака за 2019. годину
 • Финансијски план за 2019. годину
 • Подаци о државној помоћи 2018. године
 • Табела расхода и издатака за 2018. годину – ребаланс
 • Финансијски план за 2018. годину - ребаланс 25.06.2018.
 • Табела расхода и издатака за 2018. годину
 • Финансијски план за 2018. годину
 • Подаци о државној помоћи за 2017. годину
 • Финансијски план 2017. – ребаланс   30.06.2017.
 • Програмска структура - ребаланс 2017. годину
 • Програмска структура - извод - ребаланс 2017. годину
 • Табела расхода и издатака - ребаланс 2017. годину
 • Финансијски план за 2017. годину
 • Програмска структура за 2017. годину
 • Програмска структура-извод за 2017. годину
 • Табела расхода и издатака за 2017. годину
 • Измена и допуна финансијског плана за 2016. годину
 • Финансијски план за 2016. годину
 • Измена и допуна финансијског плана за 2015. годину
 • Финансијски план за 2015. годину

 

 • Измена и допуна финансијског плана за 2014. годину
 • Финансијски план за 2014. годину

 

Подаци о приходима и расходима

 

 • Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.02.-29.02.2016.

 • Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.01.-31.01.2016.

 

 • Преглед прихода и расхода за период 01.01.-31.12.2015. године
 • Преглед извршених расхода по економским класификацијама у периоду од 01.01.-31.12.2015.
 • Преглед прихода и расхода за 2013. и 2014. годину

 

Извештај о реализацији финансијског плана

 

 • Извештај о реализацији финансијског плана за 2015. годину
 • Извештај о извршењу по програмској структури буџета за 2015. годину
 • Извештај о реализацији финансијског плана за 2014. годину
 • Извештај о реализацији финансијског плана за 2013. годину
Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: